Intergrupy - Jarosław Wałęsa - Poseł na Sejm RP IX kadencji, członek Komisji ds. Unii Europejskiej, przewodniczący stałej delegacji Sejmu i Senatu na Konferencje Parlamentarną Morza Bałtyckiego.

Historia intergrup sięga 1979 roku. Już podczas pierwszej kadencji demokratycznie wybieranego Parlamentu Europejskiego pojawiły się nieformalne zrzeszenia posłów, których połączyła chęć wspólnej pracy nad wybranymi zagadnieniami. Do dzisiaj stanowią one dodatkowe forum współpracy uzupełniając oficjalne działania grup politycznych i komisji parlamentarnych.

Intergrupy nie są organami Parlamentu Europejskiego, nie mogą posługiwać się symbolami PE ani występować w imieniu Izby. Jakiekolwiek działania intergrup nie mogą, co oczywiste, stać w sprzeczności z oficjalną działalnością Parlamentu Europejskiego.

Wraz z nadejściem kolejnej kadencji PE, intergrupy są tworzone na nowo. Każda, według obowiązującego statutu, musi zyskać poparcie co najmniej trzech grup politycznych PE.

Oficjalnie zarejestrowane są 23 intergrupy. Poseł Jarosław Wałęsa należy do 5 z nich:

1. Intergrupa Bałtyk – Europa powstała w 2004 roku jako forum służące dyskusjom i promowaniu działań z zakresu gospodarki, ochrony środowiska oraz rozwiązywaniu problemów geopolitycznych związanych z regionem Morza Bałtyckiego. Intergrupa Bałtyk Europa okazała się skutecznym i praktycznym forum, na którym były ustalane cele długoterminowe, jak również sprawdziła się w szybkim reagowaniu na bieżące wyzwania.

Jednym z najważniejszych osiągnięć intergrupy było zainicjowanie Strategii dla Morza Bałtyckiego, która została przyjęta przez Parlament Europejski pod koniec 2006 roku. W ciągu kolejnych dwóch lat członkom intergrupy udało się wywalczyć wsparcie dla Strategii dla Morza Bałtyckiego w Komisji Europejskiej, jak również u rządów państw członkowskich. Prezydencja szwedzka podjęła pierwsze kroki w celu rozpoczęciu realizacji Strategii dla Morza Bałtyckiego. Monitorowania realizacji Strategii dla Morza Bałtyckiego oraz działania związane ze zwiększeniem atrakcyjności regionu Morza Bałtyckiego w zakresie inwestycji, pracy i jako miejsca zamieszkania będzie wyzwaniem na obecne pięć lat.

Strategia dla Morza Bałtyckiego koncentruje się na czterech obszarach: ochrona środowiska, dobrobyt, dostępność i atrakcyjności oraz bezpieczeństwo. Jej deklarowanym celem ma być aktywizacja potencjału, który powstał w regionie Morza Bałtyckiego w wyniku rozszerzenia UE w 2004.

http://www.strategia-baltyk.ukie.gov.pl/www/baltyk.nsf/main?open

2. Intergrupa Morza i obszary przybrzeżne 
Morza, oceany i obszary przybrzeżne to źródła bogactwa w odniesieniu do zasobów naturalnych i potencjału gospodarczego. Działalności gospodarcza, transport morski wpływają na ekosystemy w przybrzeżnych regionach, które w szczególności są narażone na skutki działalności człowieka.

W 2004 r. Komisja Europejska rozpoczęła działania w ramach Zintegrowanej Europejskiej Polityki Morskiej, mając na celu opracowanie wspólnego podejścia do różnych polityk publicznych w Europie.

Głównymi zagadnieniami w ramach Intergrupy Morza i obszary przybrzeżne są bezpieczeństwo morskie, zrównoważony rozwój regionów nadmorskich, połączenia morskie, zatrudnienie i innowacyjność oraz wpływ Wspólnej Polityki Rybołówstwa w ramach europejskiej polityki morskiej. Na forum intergrupy poruszane są również bardziej specyficzne zagadnienia związane z Morzem Bałtyckim, Oceanem Atlantyckim, Morzem Północnym, Morzem Czarnym oraz Morzem Śródziemnym.

Inicjatywa ta jest również wspierany przez dwóch partnerów europejskich:

  • Konferencję Peryferyjnych Regionów Morskich, która zrzesza 161 regionów morskich i posiada rozległą wiedzę na temat aspektów terytorialnych w rozwoju gospodarki morskiej;
  • Europejskie Biuro ds. Ochrony i Rozwoju, organizację pozarządową, która ma duże doświadczenie w pracy z Parlamentem Europejskim. Jest inicjatorem powołania intergrupy zrównoważonego rozwoju w 1994 roku.

3. Intergrupa Tybet istnieje od 1989 roku. TIG wspiera wszystkie rezolucje Parlamentu Europejskiego dotyczące ochrony praw człowieka w Tybecie oraz ratowania życia więźniów politycznych, poprzez dialog z chińskim rządem. Prowadzi debaty, organizuje wystawy i konferencje z uczestnikami z całego świata.

4. Intergrupa Młodzież 
W ostatniej kadencji Parlament Europejski przyjął oświadczenie pisemne dotyczące roli młodzieży w procesie podejmowania decyzji, w drodze konsultacji zarówno na poziomie krajowym jak i europejskim. Parlament Europejski poprzez Intergrupę Młodzież chce efektywniej zajmować się sprawami młodzieży.

Trzy główne wyzwania Intergrupy Młodzież

  • promowanie aktywnych postaw obywatelskich młodzieży,
  • zachęcanie młodzieży do samodzielności w wykonywaniu europejskiego paktu na rzecz młodzieży,
  • mobilność młodzieży

5. Federaliści 
Intergrupa Federalistów ma na celu przyczynianie się do dalszego rozwoju post-narodowej demokracji parlamentarnej i dać impuls niezbędny do budowy bardziej zjednoczonej demokratycznej Europy.

Trzy główne wyzwania intergrupy to

  • szybkie wdrożenie Traktatu Lizbońskiego,
  • reforma procedury wyborczej do Parlamentu przed następnymi wyborami w 2014 r. mających na celu zwiększenie frekwencji i legitymacji,
  • reforma systemu finansowego Unii Europejskiej 

http://en.federaleurope.org/

© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco