Uważam, że nie ma lepszego sposobu na zdobycie cennych doświadczeń zawodowych, niż odbycie stażu w danej instytucji. Regularnie organizuję płatne  staże w moim biurze w Brukseli dla studentów, wyłącznie z województwa pomorskiego. Często są to osoby działające w organizacjach młodzieżowych, kołach naukowych, wyróżniające się wynikami w nauce lub znajomością języków obcych.  Corocznie współpracuję z Uniwersytetem Gdańskim w ramach konkursu „Staże Brukselskie” przeznaczonego dla studentów studiów magisterskich. Laureat tego konkursu jest zapraszany na 3-miesięczny staż w moim biurze w Parlamencie Europejskim.

Od samego początku sprawowania mojego mandatu posła do Parlamentu Europejskiego prowadzę szeroko pojętą edukację proeuropejską w regionie, by zwiększyć świadomość obywatelską mieszkańców. Forma współpracy przez pryzmat wiedzy merytorycznej i praktycznej jest doskonałą okazją do spotkań. Tak jak w latach ubiegłych będę kontynuował spotkania z młodzieżą szkolną i uczelnianą, by zachęcić do aktywnego uczestnictwa w życiu obywatelskim Europy. Częstym wynikiem projektów i konkursów realizowanych ze szkołami i organizacjami partnerskimi są zaproszenia laureatów do Brukseli na wizyty studyjne.

Zachęcam do regularnego odwiedzania działu  Warto wiedzieć , gdzie znajdują się ciekawe projekty realizowane przeze mnie, przez Instytucje Europejskie  lub zaprzyjaźnione organizacje zajmujące się szerzeniem świadomości w zakresach europejskim  i obywatelskim.

 

Staże Parlamentu Europejskiego:

Pragnąc wnieść swój wkład w rozwój edukacji europejskiej i szkolenie zawodowe oraz umożliwić obywatelom poznanie zasad funkcjonowania instytucji, Parlament Europejski oferuje różne rodzaje staży i wizyt naukowych w Sekretariacie Generalnym PE.

Staże mogą być płatne lub niepłatne i wyróżnia się ich następujące rodzaje: opcja ogólna, opcja dziennikarska, staże dla tłumaczy pisemnych i (w bardzo ograniczonym zakresie) staże dla tłumaczy ustnych.

 

Staże w Grupie Europejskiej Partii Ludowej:

 

Zapraszam do zapoznania się ze wspomnieniami moich stażystów w Brukseli:

 

© Jarosław Wałęsa 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco