Praca Posła do Parlamentu Europejskiego to nie tylko spotkania w ramach moich komisji parlamentarnych. W ciągu ostatnich pięciu lat sprawowania mandatu jednym z moich priorytetów było także szerzenie wiedzy o Unii Europejskiej i wzmacnianie postaw obywatelskich wśród młodych ludzi. Wiele z ciekawych projektów powstało właśnie z Państwa inicjatywy. Zachęcam do kontaktu z moimi biurami w Gdańsku oraz Brukseli oraz korzystania z formularza zgłoszeniowego i dzielenia się swoimi pomysłami!  

© Jarosław Wałęsa 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco