2012.03.30

Jarosław Wałęsa Poseł do Parlamentu Europejskiego udzielił wsparcia finansowego Szkole Podstawowej nr 27 im. Dzieci Zjednoczonej Europy w Gdańsku, celem realizacji projektu wymiany uczniów polskich mieszkających na Białorusi.

Program opierał się na organizacji przyjazdu 35 dzieci ze Szkoły Średniej nr 16 w Lidzie – mieście położonym na zachodzie Białorusi, zamieszkanym przez 100 tys. obywateli. Poprzez stworzenie możliwości spotkania uczniów polskich i białoruskich, przyczyniono się do szerzenia dziedzictwa kulturowego Polski. Oprócz możliwości doskonalenia języka ojczystego w formie konwersacji między młodzieżą, zostały również zebrane i wysłane książki, ofiarowane przez gdańskich uczniów i rodziców, które wzbogaciły księgozbiór tamtejszej biblioteki.

© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco