12.04.2012

19 kwietnia 2012 r. w Zespole Szkół Specjalnych nr 2 w Gdańsku został zorganizowany IVMiędzywojewódzki Konkurs Wiedzy Ekonomicznej, który po raz kolejny objął honorowym patronatem Pan Jarosław Wałęsa.

Celem corocznej edycji konkursu jest uaktywnienie uczniów, zapoznanie z formami i metodami oszczędzania, inwestowania i związanym z tym ryzykiem oraz prawami rządzącymi rynkiem. Z racji tego, iż powyższe wydarzenie kierowane jest do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, zasługuje ono na wyjątkowe wyróżnienie. Każda próba aktywizacji osób pod opieką specjalną otwiera dla nich szanse i możliwości na dalszy rozwój intelektualny, pośrednio przeciwdziałając wykluczeniu społecznemu. Pan Poseł ufundował nagrody dla laureatów konkursu jak również dla ich opiekunów.

© Jarosław Wałęsa 2015 - 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco