2013.01.28

Dnia 14 grudnia 2012 r. odbył się trzeci z cyklu paneli dyskusyjnych „Demokracja – dodaj do ulubionych!”.

Tematem spotkania były prawa dziecka – prawa człowieka”. Gościem specjalnym był Jarosław Wałęsa - sponsor projektu. Europejskie Centrum Solidarności przy współpracy z Zespołem Szkół nr 6 w Gdańsku zorganizowało cykl paneli dyskusyjnych w ramach projektu „Demokracja – dodaj do ulubionych!” dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął Jarosław Wałęsa Poseł do Parlamentu Europejskiego. Projekt ma charakter dyskusyjno-warsztatowy. Podejmuje tematykę współczesnych wyzwań demokracji, tj. wolność słowa, migracje i wielokulturowość, kultura polityczna oraz aktywność wyborcza.

Pomysłodawczynią projektu jest Pani Aneta Nowak–Tymińska, nauczycielka WOS oraz historii w ZSO nr 6. „Już dawno zauważyłam, że młodzież nie interesuje się sprawami obywatelsko-społecznymi, a co więcej, ma problem z pojęciem "demokracja" - mówi Aneta Nowak-Tymińska. - Gdy o tym rozmawiamy, przekonują, że to wolność słowa, ale w takim pełnym, szerokim aspekcie, czyli, że można powiedzieć wszystko. A przecież i wolność słowa ma swoje granice…"Demokracja - dodaj do ulubionych" ma polegać na stworzeniu ciekawego projektu obywatelskiego. Jest pełna dowolność, może to być wywiad, reportaż, a nawet krótki film …. Chcemy, by młodzież pokazała, jak rozumie demokrację”. Bodźcem ma być cykl pięciu paneli. Pierwszy, inauguracyjny odbył się 6 czerwca 2012 r. w ZSO nr 6. O granicach wolności słowa w demokracji dyskutowali paneliści ksiądz Witold Bock i blogerka Natalia Hatalska. Moderatorem spotkania była Pani Katarzyna Żelazek. Na drugim z paneli zatytułowanym „Inni-Obcy. Czy wielokulturowa Europa jest mitem?”, gdzie gośćmi panelu byli Halina Radacz - diakon parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Żyrardowie oraz Larry Okey Ugwu dyrektor Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku. Trzeci panel pt.”Prawa dziecka-prawa człowieka" poprowadzili Laura Koba - Biuro Rzecznika Praw Dziecka oraz Krzysztof Sarzała - Dyrektor Centrum Interwencji Kryzysowej w Gdańsku. Młodzież brała również udział w warsztatach dotyczących praw problematyki praw dziecka.

© Jarosław Wałęsa 2015 - 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco