2013.03.14

W piątek 8 marca 2013 r. na zaproszenie władz miasta i gminy do Gniewu przyjechał poseł do Parlamentu Europejskiego Jarosław Wałęsa, by wziąć udział w debacie oksfordzkiej młodzieży na temat „Gniew, jako miasta mało atrakcyjnego dla młodych ludzi”.

Dyskusja toczyła się między grupą młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. Henryka Mrossa w Gniewie, którzy próbowali obalić postawioną im tezę, a uczniami Gimnazjum im. gen. Józefa Hallera w Gniewie, zgadzających się z tematem debaty. W spotkaniu młodzieży udział wzięli władze miasta i gminy, samorządowcy oraz poseł do Parlamentu Europejskiego Jarosław Wałęsa. Polityk obserwował przebieg debaty, wysłuchując argumentów „za” i „przeciw”. Po dyskusji młodzież miała okazję porozmawiać z posłem o jego pracy.

© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco