2014.02.05

5 II 2014 r. odbyła się inauguracja projektu „Młodzi obywatele w działaniu”, zorganizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdańsku.

Projekt przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego. Patronat honorowy nad projektem objął Jarosław Wałęsa Poseł do Parlamentu Europejskiego. Ideą projektu jest przedstawienie młodzieży znaczenia różnych form aktywności, inicjatyw obywatelskich w środowisku lokalnym , krajowym i europejskim, które dotyczą współczesnych problemów społecznych. Ułatwiając kontakt młodzieży z różnych środowisk społecznych, kulturowych, religijnych i etnicznych na realizację wspólnych działań, projekt ten ma przyczyniać się do przeciwdziałania problemów nietolerancji, rasizmu, wykluczenia społecznego, uchodźców, niepełnosprawności itp. Projekt ma charakter dyskusyjno - warsztatowy z udziałem przedstawicieli różnych środowisk związanych problematyką społeczno- obywatelską. Projektowi będzie towarzyszył konkurs na opracowanie projektu przez młodzież dotyczącego przeciwdziałaniu w środowisku lokalnym np. wykluczeniu społecznemu, niepełnosprawności. Dziś odbył się po inauguracji pierwszy warsztat. Gościem spotkania był Zygmunt Medowski szef Towarzystwa Profilaktyki Środowiskowej Mrowisko, który przeprowadził warsztaty „Jak zapobiec wykluczeniom społecznym”.

© Jarosław Wałęsa 2015 - 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco