2014.03.24

24 marca 2014r. odbył się po raz piętnasty Polski Bałtycki Okrągły Stół ds. Rybołówstwa w Morskim Instytucie Rybackim – Państwowym Instytucie Badawczym w Gdyni.

Tematem nad którym pochylili się politycy, naukowcy i ekolodzy był Europejski Fundusz Morski i Rybacki oraz projekt polskiego Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.

W spotkaniu wziął udział Poseł Jarosław Wałęsa, który przestawił informacje dotyczące bieżących działań Parlamentu Europejskiego w zakresie rybołówstwa, w szczególności dotyczących Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Poseł podkreślił, że Nowa Wspólna Polityka Rybołówstwa zakłada odbudowę stad ryb do stabilnych poziomów, co pozwoli rybakom na prowadzenie stabilnej i co najważniejsze opłacalnej ekonomicznie działalności.

© Jarosław Wałęsa 2015 - 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco