27.04.2015

W dniu 18 kwietnia 2015 r. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zakończyły się warsztaty partycypacyjne „Projektowanie  Uniwersalne – jak żyć razem nie obok siebie”.

Studenci Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej w geście solidarności społecznej zaprojektowali adaptacje pomieszczeń mieszkalnych dla prawie trzydziestu różnych inwestorów, którymi były osoby niepełnosprawne i starsze oraz dwie organizacje pozarządowe z Gdańska. Hasło warsztatów „jak żyć razem nie obok siebie” to idea wywodząca się z filozofii projektowania uniwersalnego, opartego na takim projektowaniu przestrzeni, produktów i usług, które zapobiegać ma dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu. Warsztaty  zostały zorganizowane przez Centrum Projektowania Uniwersalnego z Politechniki Gdańskiej oraz Międzywydziałowe Koło Naukowe „Projektowanie Uniwersalne” działające na uczelni. Pierwszym  celem było podniesienie świadomości związanej z koniecznością uwzględniania w projektowaniu przestrzeni uwzględniającej potrzeby użytkowników posiadających  określone ograniczenia funkcjonalne w mobilności i percepcji. Drugim celem warsztatów było nabycie umiejętności projektowych w aranżacji pomieszczeń mieszkalnych spełniających zasady projektowania  uniwersalnego.

W czasie sobotniego wieczoru w dniu 18 kwietnia podsumowano warsztaty i zaprezentowano niektóre z nagrodzonych projektów. Za najlepsze projekty przyznałem  dyplomy oraz nagrody książkowe. Warsztaty tego typu są prawdopodobnie jedynymi w Polsce, które tak szeroko promują idee Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnością, którą to Konwencję ratyfikowała zarówno Polska, jak również Unia Europejska. Artykuły Konwencji określają znaczenie równoprawnego i samodzielnego życia osób z niepełnosprawnością.

© Jarosław Wałęsa 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco