2019.05.08

Dziękuję za możliwość zabrania głosu podczas dzisiejszej sesji rady gminy w Starym Polu.

Kilka dni temu obchodziliśmy rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, dwa dni wcześniej inną ważną - choć dużo młodszą rocznicę – 15-lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej. Obydwa te święta to święta wspólnotowe, radosne, łączące nas wszystkich. Polska i Europa to nasz dom. Dbajmy zatem o silną Polskę, w silnej Europie, bo tylko tak możemy zachować nasze historyczne dziedzictwo. I 26 maja chodźmy wszyscy na wybory do Parlamentu Europejskiego – zjednoczeni w różnorodności!

Za zaproszenie dziękuję wójtowi Gmina Stare Pole - Markowi Szczypiorowi, zastępcy wójta - Jerzemu Skoniecznemu i samorządowcom.

© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco