2019.02.11

Zapowiedź sesji plenarnej

W poniedziałek 11 lutego Parlament Europejski będzie dyskutował m. in. o unijnym programie zwalczania nadużyć finansowych oraz o prawie do pokojowego protestu i proporcjonalnym użyciu siły (głosowanie w czwartek).

We wtorek rano odbędą się debaty poświęcone m. in. zrównoważonemu stosowaniu pestycydów i wdrażaniu dyrektywy w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej. Po południu posłowie będą debatować z premierem Włoch Giuseppe Conte o przyszłości Europy, a następnie o umowie o partnerstwie między UE a Singapurem.

W środę rano odbędzie się debata na temat wspólnych przepisów dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Tego samego dnia posłowie będą głosować m. in. nad sprawozdaniem posłanki Lidii Geringer de Oedenberg w sprawie Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa oraz sprawozdaniem posła Kosmy Złotowskiego w sprawie niektórych aspektów bezpieczeństwa lotniczego w odniesieniu do wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE. W środę wieczorem posłowie przyjmą nowe zasady, które wzmocnią prawa ofiar wypadków drogowych oraz będą debatować nad projektem przepisów, dzięki którym opłaty za płatności transgraniczne w Unii i opłaty za przeliczenie waluty będą niższe (głosowanie w czwartek).

W czwartek 14 lutego posłowie będą debatować o ochronie zwierząt podczas transportu w UE i poza nią oraz nad przypadkami łamania praw człowieka w Czeczenii, Zimbabwe i w Arabii Saudyjskiej.

Zaproszenia

"Kobiety w dyplomacji. Jak przebić szklany sufit?" - zaproszenie na debatę

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet dnia 7 marca o godz. 10.00 BPE organizuje debatę "Kobiety w dyplomacji. Jak przebić szklany sufit?". Celem debaty jest zwrócenie uwagi na istniejący problem dysproporcji pomiędzy kobietami a mężczyznami w dyplomacji i obszarze polityki zagranicznej. W dyskusji zamierzamy podjąć takie tematy jak: niski udział kobiet na wyższych stanowiskach dyplomatycznych, wkład kobiet w politykę zagraniczną i rozwój stosunków międzynarodowych, mechanizmy promowania równych szans w rozwoju zawodowym czy mała liczba kobiet w panelach eksperckich dotyczących polityki międzynarodowej.

W debacie wezmą udział: Pani Erner Margaret O'Connell, Ambasador Irlandii w Polsce, Pani Božena Forštnarič Boroje, Ambasador Słowenii, Pani Ambasador Orsolya Zsuzsanna Kovács z Ambasady Węgier, Pani Ambasador Anna Raduchowska-Brochwicz. Debatę poprowadzi Karolina Głowacka z TOK FM.

Wydarzenie odbędzie się w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich (ul. Krakowskie Przedmieście 32, Warszawa).

Wydarzenia

Budżet UE po 2020 roku: mniej programów, większa elastyczność (relacja z debaty)

28 stycznia w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie odbył się Dialog Obywatelski "Przyszłość budżetu UE po 2020 roku - spójność czy elastyczność?". W debacie wzięli udział współsprawozdawcy w sprawie Wieloletnich Ram Finansowych UE 2021-2027 Jan Olbrycht (EPL) i Isabelle Thomas (S&D) oraz Silvano Presa, zastępca Dyrektora Generalnego DG ds. Budżetu w Komisji Europejskiej. Debatę współorganizowało Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

Więcej informacji

Aktualności

Nowa strona internetowa o wyborach do PE

Na 4 miesiące przed wyborami europejskimi Parlament Europejski uruchomił nową stronę internetową, na której znajdują się informacje, na jakich zasadach odbywają się wybory oraz jak głosować w swoim państwie członkowskim i poza Unią Europejską. Na stronie można zapoznać się także z wynikami wyborów w poprzednich latach. Platforma jest dostępna w 24 językach urzędowych UE.

Kliknij i odwiedź stronę wybory-europejskie.eu

Konkursy

Nowy termin zgłoszeń do konkursu o Nagrodę im. Karola Wielkiego dla Młodzieży!

To już ostatni moment na wysyłanie zgłoszeń. Do 18 lutego można wziąć udział w konkursie z cennymi nagrodami: 7500 euro (dla zwycięskiego projektu), 5000 euro (dla drugiego miejsca), 2500 euro (dla trzeciego miejsca). W ramach nagrody trzej laureaci otrzymają również zaproszenie do zwiedzenia Parlamentu Europejskiego w Brukseli lub w Strasburgu.

Do konkursu można zgłaszać projekty o charakterze europejskim, realizowane przez osoby w wieku 16-30 lat.

Więcej informacji

 
  • Źródło : europarl.europa.eu
© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco