2012.11.20

Posłowie wraz z prezydencją cypryjską i Komisją Europejską będą szukali sposobu na przełamanie impasu w rozmowach nad przyszłorocznym budżetem. Rada i Parlament nie doszły do porozumienia, dlatego teraz Komisja musi przedłożyć nową propozycję budżetu na rok 2013. Tymczasem, niektóre programy finansowane ze środków unijnych utknęły z powodu braku funduszy i niemożności zapłacenia rachunków przez Komisję Europejską.

Pomimo wspólnej deklaracji, podpisanej w ubiegłym roku przez wszystkie państwa członkowskie, obligującej je do szybkich działań przeciwdziałających niedoborom w budżecie, mniejszość blokująca w Radzie odmawia współpracy. Ta mniejszościowa grupa państw utrzymuje, że Komisja powinna znaleźć pieniądze w budżecie z 2012 roku. Komisarz Lewandowski wypowiedział się już jednoznacznie w tej sprawie, wykazując, iż jest to niemożliwe.


Debata rozpocznie się w środę o godzinie 15.00 i będzie dostępna przez EP Live oraz EbS +.

EP Live
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/plenary/video?date=21-11-2012

EbS+ (21.11.2012)
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=2&institution=0&date=11/21/2012

© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco