2017.02.06

Równy dostęp do towarów i usług

Na poniedziałkowym posiedzeniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia odbędzie się głosowanie nad sprawozdaniem w sprawie wdrożenia dyrektywy dotyczącej równego traktowania kobiet i mężczyzn w dostępie do towarów i usług. Do nierównego traktowania ze względu na płeć dochodzi nie tylko na rynku pracy, ale również przy korzystaniu z usług i nabywaniu towarów. Przeszkody dla rodziców z małymi dziećmi w środkach transportu czy odmienne ceny tych samych usług, to przejawy codziennej dyskryminacji odczuwanej zarówno przez kobiety, jaki i część mężczyzn. Sprawozdanie przedstawia rekomendacje dla sektorów objętych dyrektywą, takich jak m.in. transport, systemy ubezpieczeń czy prywatne fundusze emerytalne, dotyczące wzmocnienia zasady równego traktowania w praktyce. Autorką sprawozdania jest posłanka Agnieszka Kozłowska- Rajewicz.

Poniedziałek, 6 lutego, godz.17:00, sala JAN 4Q1, PE, Bruksela 

Sieć 5G dla Europy

W poniedziałek podczas posiedzenia Komisji Przemysłu, Badań i Energii (ITRE) odbędzie się prezentacja raportu dotyczącego Planu działania UE na rzecz rozwoju sieci 5G oraz budowaniu europejskiego społeczeństwa gigabitowego.  W raporcie zaproponowano szereg inicjatyw służących stworzeniu odpowiednich warunków dla niezbędnych inwestycji, które mają być zrealizowane na poziomie europejskim we współpracy z państwami członkowskimi i regionami oraz przedstawicielami przemysłu. Celem raportu jest zwróceniu uwagi na potencjał technologii 5G, ożywienie europejskiej gospodarki cyfrowej i zachęcenie społeczeństw do aktywnego uczestnictwa w jednolitym rynku cyfrowym oraz sprostanie coraz większym potrzebom Europejczyków w zakresie łączności. Sprawozdawcą raportu w Komisji ITRE jest Michał Boni.

Poniedziałek, 6 luty godz.17:00, sala JAN 2Q2, PE, Bruksela 

Dłuższy cykl życia produktów: korzyści dla konsumentów i przedsiębiorstw

W poniedziałek Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO) rozpocznie prace nad sprawozdaniem w sprawie dłuższego cyklu życia produktów. W sprawozdaniu zostanie poruszony m.in. problem tzw. planowanego starzenia produktów. Pod tym pojęciem kryje się taktyka wielu producentów, którzy tworzą produkty mające z góry założony i ograniczony czas użytkowania, po którym nie nadają się one do naprawy np. ze względu na brak możliwości wymiany kluczowego elementu. Sprawozdawcą z ramienia Grupy EPL jest poseł Adam Szejnfeld.

Poniedziałek, 6 lutego, godz. 16.30, sala JAN 6Q2, PE, Bruksela 

Bezpieczeństwo dostaw gazu - początek kluczowych negocjacji z Radą

W poniedziałek odbędzie się pierwsza runda negocjacji PE z Radą w sprawie kluczowego dla Polski rozporządzenia nt. bezpieczeństwa dostaw gazu. Sprawozdanie jest częścią tzw. Zimowego Pakietu Gazowego KE z lutego 2016 r. Wprowadza m.in. wiążący prawnie mechanizm solidarności w wypadku kryzysu dostaw gazu do jednego z państw UE, nakłada obowiązek notyfikacji kontraktów istotnych dla bezpieczeństwa energetycznego UE, a także precyzuje zasady regionalnej koordynacji zapobiegania kryzysom i reagowania na nie. Sprawozdawcą rozporządzenia jest przewodniczący komisji przemysłu, badań i energii Jerzy Buzek.

Poniedziałek, 6 lutego, godz. 19:00, PE, Bruksela 

Sytuacja praw człowieka na Białorusi

W poniedziałek odbędzie się wspólne posiedzenie Podkomisji Praw Człowieka (DROI) i Delegacji do spraw stosunków z Białorusią, podczas którego zostanie omówiona obecna sytuacja praw człowieka na Białorusi. Parlament Europejski wielokrotnie wzywał władze tego kraju do przyjęcia moratorium na wykonywanie kary śmierci, które byłoby pierwszym krokiem w procesie jej całkowitego zniesienia. Białoruś pozostaje ostatnim państwem w Europie, które wciąż wykonuje karę śmierci. Gośćmi posiedzenia będą, między innymi, Miklos Haraszti, specjalny sprawozdawca ONZ ds. sytuacji praw człowieka na Białorusi, oraz Walentyn Stefanowicz, członek Centrum Praw Człowieka „Viasna”. Po spotkaniu odbędzie się pokaz zdjęć związanych z kampanią przeciwko karze śmierci połączony z koktajlem. W posiedzeniu wezmą udział poseł Bogdan Zdrojewski, Przewodniczący Delegacji do spraw stosunków z Białorusią, oraz poseł Andrzej Grzyb, koordynator Grupy EPL w podkomisji DROI.

Poniedziałek, 6 lutego, godz. 17.10-18.30, PHS 1A002, PE, Bruksela

Innowacyjność i kino europejskie

Podczas konferencji „Innowacyjność i duży ekran” (Innovation and the big screen)  liderzy branży kinematograficznej, europosłowie oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej dyskutować będą na temat aktualnych trendów i możliwości dla europejskiego filmu i kina, a także strategii na rzecz promowania innowacyjności tego przemysłu. Wydarzenie organizowane jest przez posła Bogdana Wentę we współpracy z Międzynarodową Unią Kin (UNIC).

Środa, 8 lutego, godz. 12:00-15.00, sala PHS 5B001, PE, Bruksela

"Lubuskie Region – The Green Land of Modern Technologies"

W środę w Parlamencie Europejskim odbędzie się wydarzenie promujące Województwo Lubuskie jako "Zieloną Krainę Nowoczesnych Technologii". Oprócz zapoznania się z innowacyjnymi pomysłami lubuskich przedsiębiorców, goście będą mieli szansę skosztować wyrobów regionalnych lubuszan. Organizatorem wydarzenia jest Prof. Dariusz Rosati – europoseł wybrany przez mieszkańców województwa lubuskiego.

Środa, 8 lutego, godz. 19:00, Yehudi Menuhin, PE, Bruksela 

Jak przewietrzyć polskie miasta

W czwartek odbędzie się debata „Jak przewietrzyć miasta? Polska, Niemcy i Szwecja wobec smogu”, organizowana przez Instytut Spraw Publicznych i współfinansowana przez Parlament Europejski. Smog jest problemem, z którym boryka się wiele europejskich miast, jednak według Światowej Organizacji Zdrowia 33 z 50 najbardziej dotkniętych smogiem miast w Unii Europejskiej znajduje się w Polsce. W debacie weźmie udział poseł Andrzej Grzyb, członek Komisji Środowiska, który w Parlamencie Europejskim zajmuje się kwestiami jakości powietrza, m.in. był sprawozdawcą dyrektywy MCP (Średnie Obiekty Spalania), której wdrożenie będzie jednym z elementów poprawy jakości powietrza w Polsce.

Czwartek, 9 lutego, godz. 18:00, ul. Bracka 25, Warszawa

  • Źródło : eppgroup.eu
© Jarosław Wałęsa 2015 - 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco