2017.01.25

Poseł Jarosław Wałęsa został ponownie wybrany wiceprzewodniczącym Komisji Rybołówstwa (PECH) Parlamentu Europejskiego.

„Bardzo dziękuję moim koleżankom i kolegom z Komisji za zaufanie. Pracuje w tej Komisji już ponad 7 lat i jestem dumny, że mogę na jej forum, jako wiceprzewodniczący,  reprezentować Polskich rybaków. Praca w tej Komisji jest żmudna i wymagająca zaangażowania, często niewdzięczna, ale dająca dużo satysfakcji. Cieszę się, że mogę pozytywnie wpływać na losy rybaków i społeczności nadmorskich nie tylko z regionu Bałtyku, ale i innych akwenów i obiecuję, że będę dalej sumiennie wykonywał swoje obowiązki” - powiedział poseł Jarosław Wałęsa.

Najistotniejszym elementem działalności posła Wałęsy w drugiej połowie ósmej kadencji będzie kontynuacja monitorowania wdrażania reformy Wspólnej Polityki Rybołówstwa (WPRyb), w którą Parlament Europejski był w pełni zaangażowany w ostatnich latach.  Ważne, aby była ona w stanie pogodzić różne interesy w celu zapewnienia w perspektywie długofalowej zrównoważonego charakteru środowiska morskiego i zasobów rybnych, rentowności działalności rybaków, gałęzi przemysłu powiązanych z rybołówstwem oraz opłacalności działalności społeczności przybrzeżnych.

Kolejnym priorytetem w pracy posła jest reforma środków technicznych, które obejmują szeroką gamę przepisów regulujących sposoby, miejsca i czas dokonywania połowów. Przepisy te są ustanowione dla wszystkich europejskich basenów morskich, różnią się jednak znacznie w odniesieniu do poszczególnych basenów oraz uwzględniają warunki regionalne. W swojej pracy Poseł Wałęsa chciałby dopilnować, by kształt tego rozporządzenia był możliwie najbardziej korzystny dla polskich rybaków.

„Największym wyzwaniem w pracach Komisji Rybołówstwa w pierwszej połowie tej kadencji był dokument mojego autorstwa ustanawiający ramy dla wielogatunkowego planu zarządzania stadami dorsza, śledzia i szprota. Jego celem było umożliwienie bardziej efektywnego, niż do tej pory zarządzania tymi zasobami w Morzu Bałtyckim. Plan ma pozwolić zachować równowagę pomiędzy potrzebami tych trzech gatunków ryb oraz człowieka. Teraz będą monitorować jego wdrażanie” - dodał poseł Wałesa.

Komisja Rybołówstwa zajmuje się tematyką zarządzania wspólnymi zasobami, europejskimi flotami rybackimi oraz ochrony zasobów rybnych. Ich celem jest umożliwienie wszystkim europejskim flotom równego dostępu do wód i łowisk UE, a rybakom zagwarantowanie pracy w warunkach uczciwej konkurencji.

 

  • Źródło : eppgroup.eu
© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco