2017.01.19
Silny głos polskich europosłów w pracach legislacyjnych PE
eppgroup.eu

Pięciu polskich posłów w Grupie EPL zostało wybranych w środę wieczorem koordynatorami i wice-koordynatorami komisji parlamentarnych, utrzymując silną reprezentację  delegacji PO-PSL w pracach legislacyjnych Parlamentu Europejskiego.

Nowym koordynatorem w Komisji Rozwoju został Bogdan Wenta. Poseł Andrzej Grzyb pokieruje pracami Podkomisji Praw Człowieka. Poseł Róża Thun została ponownie wybrana wice-koordynatorką  Komisji Handlu Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, a posłowie Jan Olbrycht i Jarosław Wałęsa ponownie będą koordynować prace Grupy EPL odpowiednio w Komisji Budżetowej i Komisji Petycji.

Koordynator jest rzecznikiem frakcji politycznej w swojej komisji. Obowiązki koordynatorów i wice-koordynatorów w komisjach polegają na:

  • przygotowaniu i koordynowaniu stanowiska posłów Grupy EPL w komisji;
  • rozdzielaniu zadań wśród posłów grupy, w tym wyznaczanie sprawozdawców;
  • reprezentowaniu Grupy EPL na posiedzeniach koordynatorów komisji, podczas których podejmuje się decyzje o rozdziale sprawozdań, o porządku dziennym komisji oraz omawia problemy polityczne przed pełną dyskusją na posiedzeniu komisji;
  • dbaniu o dyscyplinę w głosowaniu;
  • współpracy z koordynatorami z innych grup politycznych w celu omówienia głosowań w komisji, głosowań plenarnych oraz ewentualnych poprawek.

 

  • Źródło : eppgroup.eu
© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco