2017.01.19

Po wybraniu we wtorek przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, posłowie wybrali w środę 14 wiceprzewodniczących. Głosowanie odbyło się w dwóch turach. Aby zostać wybranym, każdy z kandydatów musi uzyskać bezwzględną większość ważnie oddanych głosów. Wiceprzewodniczący wywodzą się z sześciu grup politycznych. Posłowie wybrali również pięcioro kwestorów poprzez aklamację.

Następujący posłowie zostali wybrani na wiceprzewodniczących Parlamentu w pierwszej turze głosowania (obok nazwiska liczba uzyskanych głosów):

1) Mairead McGuinness (EPL, IE) 466
2) Bogusław Liberadzki  (S&D, PL) 378
3) David Sassoli (S&D, IT) 377
4) Rainer Wieland (EPL, DE) 336
5) Sylvie Guillaume (S&D, FR) 335
6) Ryszard Czarnecki (EKR, PL) 328
7) Ramón Luis Valcarcel (EPL, ES) 323
8) Evelyne Gebhardt (S&D, DE) 3159) Pavel Telička (ALDE, CZ) 31310 Ildikó Gall-Pelcz (EPL, HU) 310

Głosujacy w pierwszej turze: 680

Pusta karta lub glos nieważny: 62

Ważne głosy: 618

Większość bezwzględna: 310

W drugiej turze głosowania wybrano:

11) Ioan Mircea Pasçu (S&D, RO) 517
12) Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL, EL) 469
13) Ulrike Lunacek (Zieloni,/EFA, AT) 441
14) Alexander Graf Lambsdorff (ALDE, DE) 393

Głosujacy w drugiej turze: 672

Pusta karta lub glos nieważny: 34

Ważne głosy: 638

Większość bezwzględna: 320

 

Precedencja (czyli protokolarny porządek pierwszeństwa) zależeć będzie od liczby głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów. Nowi wiceprzewodniczący będą pełnić swoje funkcje przez najbliższe dwa i pól roku, do końca bieżącej kadencji Parlamentu.

Pięcioro kwestorów Parlamentu zostało wybranych, poprzez aklamację, w środę po południu. Głosowanie rozpoczęło się o 16.30.

 

Podczas głosowania elektronicznego posłowie ustalili precedencję:

Elisabeth Morin-Chartier (EPP, FR) 459

Andrey Kovatchev (EPP, BG) 432

Vladimir Manka (S&D, SK) 332

Catherine Bearder (ALDE, UK) 313

Karol Karski (ECR, PL) 213

 

Wybory są transmitowane za pośrednictwem EP Live, ich przebieg można śledzić również na Twitterze @EuroParlPress.

 

  • Źródło : europarl.europa.eu
© Jarosław Wałęsa 2015 - 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco