2017.01.18

Po wybraniu we wtorek przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, posłowie wybrali w środę 14 wiceprzewodniczących. Głosowanie odbyło się w dwóch turach. Aby zostać wybranym, każdy z kandydatów musi uzyskać bezwzględną większość ważnie oddanych głosów. Wiceprzewodniczący wywodzą się z sześciu grup politycznych.

Następujący posłowie zostali wybrani na wiceprzewodniczących Parlamentu w pierwszej turze głosowania (obok nazwiska liczba uzyskanych głosów):

Mairead McGuinness (EPL, IE) 466

Bogusław Liberadzki  (S&D, PL) 378

David Sassoli (S&D, IT) 377

Rainer Wieland (EPL, DE) 336

Sylvie Guillaume (S&D, FR) 335

Ryszard Czarnecki (EKR, PL) 328

Ramón Luis Valcarcel (EPL, ES) 323

Evelyne Gebhardt (S&D, DE) 315

Pavel Telička (ALDE, CZ) 313

Ildikó Gall-Pelcz (EPL, HU) 310

Głosujacy w pierwszej turze: 680

Pusta karta lub glos nieważny: 62

Ważne głosy: 618

Większość bezwzględna: 310

W drugiej turze głosowania wybrano:

Ioan Mircea Pasçu (S&D, RO) 517

Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL, EL) 469

Ulrike Lunacek (Zieloni,/EFA, AT) 441

Alexander Graf Lambsdorff (ALDE, DE) 393

Głosujacy w drugiej turze: 672

Pusta karta lub glos nieważny: 34

Ważne głosy: 638

Większość bezwzględna: 320

 

Precedencja (czyli protokolarny porządek pierwszeństwa) zależeć będzie od liczby głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów. Nowi wiceprzewodniczący będą pełnić swoje funkcje przez najbliższe dwa i pól roku, do końca bieżącej kadencji Parlamentu.

Kwestorzy Parlamentu zostaną wybrani w środę po południu. Kandydatury mogą być zgłaszane do 16.00.

Glosowanie zaczyna się o 16.30.

Wybory są transmitowane za pośrednictwem EP Live, ich przebieg można śledzić również na Twitterze @EuroParlPress.

 

  • Źródło : europarl.europa.eu
© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco