2017.01.18

Po wybraniu we wtorek przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, posłowie wybiorą w środę 14 wiceprzewodniczących. Głosowanie jest tajne. Aby zostać wybranym, każdy z kandydatów musi uzyskać bezwzględną większość ważnie oddanych głosów w pierwszej lub drugiej turze głosowania. W wyniku trzeciej tury kandydaci, którzy zdobędą najwięcej głosów, zajmą miejsca nieobsadzone w dwóch poprzednich turach. Wybory na wiceprzewodniczących rozpoczynają się o godzinie 9.00.

Kandydaci na wiceprzewodniczących nominowani przez swoje grupy polityczne to:

EPP

Ildikó Gall-Pelcz (HU)

Mairead McGuinness (IE)

Ramón Luis Valcarcel (ES)

Rainer Wieland (DE)

S&D

Evelyne Gebhardt (DE)

Sylvie Guillaume (FR)

Bogusław Liberadzki  (PL)

Ioan Mircea Pasçu (RO)

David Sassoli (IT) 

ECR

Ryszard Czarnecki (PL)

ALDE

Alexander Graf Lambsdorff (DE)

Pavel Telička (CZ)

GUE/NGL

Dimitrios Papadimoulis (EL) 

Grupa Zielonych /EFA

Ulrike Lunacek (AT)

 

Kandydat nominowany przez grupę posłów (zgodnie z regulaminem grupa musi liczyć co najmniej 38 posłów)

Indrek Tarand (Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie, ET)

Głosowanie na wiceprzewodniczących Parlamentu jest tajne. Możliwe są trzy tury wyborów. Kandydaci mogą wycofać się z udziału w wyborach, a przed drugim głosowaniem do mogą dołączyć nowi kandydaci. Wyniki pierwszej tury spodziewane są około  11.00.

Precedencja (czyli protokolarny porządek pierwszeństwa) zależeć będzie od liczby głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów. Lista kandydatów znajduje się na pojedynczej karcie. Posłowie mogą wskazać na karcie do głosowania więcej niż jednego kandydata (maksymalnie tyle, ile jest stanowisk do obsadzenia, czyli 14), ale nie mniej, niż połowa miejsc do obsadzenia (w pierwszej turze co najmniej 8 kandydatów). Nowi wiceprzewodniczący będą pełnić swoje funkcje przez najbliższe dwa i pól roku, do końca bieżącej kadencji Parlamentu.

Kwestorzy Parlamentu zostaną wybrani w środę po południu.

Wybory są transmitowane za pośrednictwem EP Live, ich przebieg można śledzić również na Twitterze @EuroParlPress.

 

  • Źródło : europarl.europa.eu
© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco