2016.09.14
Parlament Europejski mówi stop łamaniu prawa w Polsce
eppgroup.eu

Parlament Europejski przyjął dziś rezolucję, wzywając rząd Polski do rozwiązania kryzysu konstytucyjnego, w terminie, który wyznaczyła Komisja Europejska.

Za przyjęciem tekstu, który stwierdza, że kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego zagraża demokracji, wolnościom obywatelskim i praworządności w Polsce opowiedziała się zdecydowana większość posłów. Przeciw, wraz z PiS była antyeuropejska mniejszość, w tym zadeklarowani przyjaciele Putina. Takich sojuszników Polska powinna się wystrzegać!

"Wynik głosowania pokazuje jak wielu prawdziwych przyjaciół w Parlamencie Europejskim ma Polska."

Są z nami wszystkie proeuropejskie grupy polityczne, posłowie, którzy reprezentują prawie 80% mieszkańców Unii Europejskiej. Dzisiejsza rezolucja jest świadectwem ich wielkiego zaniepokojenia. To wszystko, co złe, jest doskonale widoczne dla demokratycznego świata. Tego nie da się ukryć, ani zakłamać" - powiedział Janusz Lewandowski, przewodniczący polskiej delegacji w Grupie EPL.

W przyjętej rezolucji Parlament Europejski wzywa polski rząd do m.in. wykorzystania wyznaczonych przez Komisję Europejską trzech miesięcy na znalezienie kompromisu w sprawie TK. ”Przede wszystkim domagamy się opublikowania wszystkich wyroków Trybunału Konstytucyjnego, który jest gwarantem przestrzegania prawa i wolności obywateli. Niszczenie profesjonalnej służby cywilnej, zmiany ustawowe umożliwiające nadużywanie prokuratury i służb specjalnych oraz bezprecedensowe czystki w mediach publicznych nie mogły zostać niezauważone i nieskrytykowane przez Parlament Europejski" - tłumaczy Janusz Lewandowski.

Dlatego też europosłowie zaapelowali również do Komisji Europejskiej o przeprowadzenie oceny zgodności z prawem unijnym przyjętych przez rząd PiS ustaw o mediach publicznych, zmian w ustawie o policji, ustawy o prokuraturze, kodeksu postepowania karnego, zmian w ustawie o służbę cywilnej, ustawy anty - terrorystycznej oraz innych spraw mogących łamać prawo unijne.

"To nie Polacy, a rząd PiS ponosi wszelką odpowiedzialność za to co obecnie dzieje się w Polsce. Polska jako dzieło zbiorowe Polaków ostatniego ćwierćwiecza zasługuje na uznanie i jest powodem do dumy.

Łamanie prawa, łamanie podstaw naszej praworządności, w konsekwencji osłabianie Polski gospodarczo, ale i na arenie międzynarodowej, a co za tym idzie osłabianie jej bezpieczeństwa to niezaprzeczalne fakty. Rezolucja jest apelem Parlamentu Europejskiego o powrót na drogę demokracji i rządów prawa" - dodaje Janusz Lewandowski.

  • Źródło : eppgroup.eu
© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco