2016.09.13

Europa krytycznie o „dobrej zmianie” 

Strasburg, 13 września 2016 r. 

"Polska potrzebuje Europy. Europa potrzebuje Polski i jest zaniepokojona zagrożeniami demokracji i nadużyciami władzy, do których dochodzi za rządów PiS. Dzisiejsza debata to potwierdziła" - powiedział Janusz Lewandowski, przewodniczący polskiej delegacji w Grupie EPL w trakcie kolejnej debaty o Polsce. 

„Nie była to debata o Polsce, ale o nadużyciach obecnej władzy, które w ostatecznym rozrachunku obracają się przeciw własnemu społeczeństwu. Parlament Europejski widzi to, co dzieje się w Polsce. Nie dał się zwieść rządowej propagandzie. Rezolucja i debata są świadectwem zaniepokojenia ze strony prawdziwych przyjaciół Polski, którzy w przeszłości nie byli obojętni, gdy źle się działo w państwie polskim. Żądamy, aby PiS powrócił na demokratyczną ścieżkę i przestał niszczyć dobre imię Polski i jej pozycje w świecie" - mówił Janusz Lewandowski. Jesteśmy głosem milionów Polaków, którzy rozumieją wartość europejskiej wspólnoty dla naszego bezpieczeństwa i szans rozwojowych.  

Wtorkowa debata to już druga w tym roku dyskusja na temat sytuacji w naszym kraju na gremium Parlamentu Europejskiego. Pierwsza debata odbyła się 19 stycznia. W kwietniu europosłowie przyjęli rezolucję, w której wzywali polski rząd do m.in. "poszanowania, opublikowania i pełnego wdrożenia wyroków Trybunału Konstytucyjnego oraz zaleceń Komisji Weneckiej". Wyroki te, dotychczas nie są opublikowane, a wbrew zapewnieniom przedstawicieli PiS, obecne działania rządu, nie rozwiały wątpliwości ani Komisji Europejskiej ani Komisji Weneckiej. 

Sprzeciw przedstawicieli największych sił politycznych Europy wzbudziły dodatkowo zdeptana niezależność mediów publicznych, zniszczona służba cywilna, nieuprawniona ingerencja w prywatność i ochronę danych osobowych, zmiany w ustawie o prokuraturze i kodeksie postepowania karnego, które mogą prowadzić do nadużywania tych narzędzi władzy państwowej. Jeśli taki będzie dalszy ciąg „dobrej zmiany”, doczekamy się następnych krytycznych reakcji na forum Unii Europejskiej. Kraj szanowany i stawiany za wzór staje się krajem specjalnej troski!

© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco