2013.01.10

Ratingi kredytowe rzetelne i zrozumiałe

Nowe zasady, mające na celu powstrzymanie automatycznych reakcji po obniżeniu ratingu kredytowego państw lub firm, zostaną poddane pod głosowanie w środę. Zgodnie z nowymi przepisami, agencje ratingowe publikowałyby swoje oceny zadłużenia państw według określonego kalendarza, musiałyby także ograniczyć udziały w ocenianych przez siebie firmach i instytucjach, aby zapobiegać konfliktom interesów.

Agencje ratingowe powinny ponosić większą odpowiedzialność za swoje oceny, dlatego też zgodnie z nowymi zasadami, inwestorzy oraz emitenci mieliby prawo domagać się odszkodowania, jeśli przedstawią dowody, że błędnie wykonany rating, zaszkodził ich interesom. Ponadto, instytucje kredytowe i firmy inwestycyjne powinny rozwijać własne, wewnętrzne modele oceny ryzyka.

W celu promowania pożądanych zachowań, od agencji oczekiwać się będzie prezentacji kluczowych danych, na których opiera się ich rating, oraz rezygnacji z przedstawiania zbyt bezpośrednich lub precyzyjnych rekomendacji dla państw przy okazji oceny ich długu.

Euro-obligacje i inne sposoby wspólnej emisji długu

W środę przegłosowana zostanie rezolucja, mająca na celu utrzymanie presji na Komisję oraz państwa członkowskie, aby rozpatrzyły wszystkie możliwości wspólnego emitowania długu państwowego. Obawy przed wykorzystywaniem takiej sytuacji, można przezwyciężyć starannie projektując rozwiązania, takie jak euro-obligacje. W projekcie podkreślono, że strefa euro jest wyjątkiem, posiadając wspólną walutę bez wspólnych obligacji.

Posłowie omówią priorytety prezydencji irlandzkiej i podsumują cypryjską

Parlament przedyskutuje program oraz priorytety przedstawione przez przejmującą stery prezydencję irlandzką, z irlandzkim premierem Endą Kennym, podczas debaty, która odbędzie się w środę o 9.00. Osiągnięcia ustępującej prezydencji cypryjskiej zostaną omówione z prezydentem Cypru, Demetrisem Christofiasem, o 9.00, we wtorek.

Parlament zatwierdzi poprawiony kalendarz na 2013 rok

Posłowie muszą zatwierdzić nowy kalendarz ustanawiający 12 plenarnych sesji miesięcznych, mających odbyć się w Strasburgu w 2013 roku, jak zostało to postanowione przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości.

Posłowie chcą wspierać młodzież wchodzącą na rynek pracy

Plany dotyczące systemów gwarancji dla młodzieży, mające zapewnić wszystkim młodym ludziom pracę, edukację lub ofertę stażu po czterech miesiącach bezrobocia, będą poddane pod głosowanie we wtorek. Projekt rezolucji nawołuje ministrów ds. zatrudnienia do osiągnięcia porozumienia w sprawie wprowadzenia systemów gwarancji we wszystkich państwach członkowskich, już w lutym.

Mniej restrykcji dotyczących połowόw na Pόłnocnym Atlantyku i Morzu Bałtyckim

Niektóre ograniczenia, dotyczące tego jak i gdzie rybacy mogą łowić na wodach UE, mogą być usunięte w wyniku dwóch głosowań we wtorek. Rybacy z zachodniego wybrzeża Szkocji mogliby na przykład znów używać sieci skrzelowych, które obecnie są zabronione ze względu na ochronę ryb. Zaoszczędziłoby im to długich wypraw, w celu połowu łupacza oraz innych gatunków.

© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco