2013.01.14
copyright- EP
copyright- EP

Sprawcy brutalnego mordu kurdyjskich aktywistek Sakine Cansiz, Fidan Dogan oraz Leyli Solyemez, dokonanego w ubiegłym tygodniu w Paryżu, nie mogą pozostać bezkarni, stwierdził przewodniczący Parlamentu Europejskiego w oświadczeniu otwierającym styczniową sesję plenarną. Posłowie wyrazili gotowość omówienia wydarzeń międzynarodowych we wtorek w obecności Catherine Ashton.

 

Przewodniczący Schulz przekazał wyrazy współczucia krewnym ofiar. Kilkoro z nich zasiadło na galerii w sali plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Przewodniczący wyraził nadzieję, że władzom francuskim uda się postawić sprawców przed obliczem wymiaru sprawiedliwości.

Kalendarz wysokiej przedstawiciel do spraw Zagranicznych Catherine Ashton uniemożliwia jej przybycie na sesję plenarną w środę, kiedy omawiane będą zagadnienia z zakresu polityki międzynarodowej, zwłaszcza sytuacja w Mali, gdzie życie straciło już wielu Europejczyków, oraz Syrii i Kosowie. Propozycję odbycia debaty z Catherine Ashton we wtorek przekazano do decyzji szefom grup politycznych.

Na tej sesji Parlament Europejski podda pod głosowanie nowy projekt kalendarza prac plenarnych, który przewiduje sesje plenarne w następujących terminach:

14-17 stycznia
4-7 lutego
11-14 marca
15-18 kwietnia
20-23 maja
10-13 czerwca
1-4 lipca
9-12 września
7-10 października
21-24 października
18-21 listopada
9-12 grudnia

Porządek obrad
http://www.europarl.europa.eu/sides/indexPartSession.do?reference=2013-01&language=PL

Biuletyn
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/pressroom/newsletter

EP Live
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/plenary

EuroparlTV
http://www.europarltv.europa.eu/pl/home.aspx

Konferencje prasowe i inne wydarzenia
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/schedule

Serwis audiowizualny PE
http://audiovisual.europarl.europa.eu/

© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco