2015.11.19

Wczoraj, 18 listopada 2015, miałem zaszczyt przewodniczyć seminarium inter-parlamentarnemu na temat roli Ombudsmana w nowoczesnych demokracjach parlamentarnych z perspektywy regionalnej.

 

Seminarium odbyło się w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Wśród uczestników znajdowali się krajowi Rzecznicy Praw Obywatelskich i delegacje parlamentarne z państw kandydujących do UE, takich jak Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo, Macedonia, Czarnogóra, Serbia i Turcja.

Grupy panelistów składały się z krajowych Rzeczników Praw Obywatelskich Państw Członkowskich, przedstawicieli biura Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Komisji Europejskiej i członków Parlamentu Europejskiego.

Spotkanie miało na celu dostarczenie pierwszej możliwej regionalnej wymiany najlepszych praktyk i doświadczeń pracy Ombudsmanów, zarówno na szczeblu UE jak i państw członkowskich.

Seminarium zostało poprzedzone minutą ciszy ku czci ofiar zamachów w Paryżu.

Następnie mieliśmy okazję usłyszeć przemówienie pani Emily O'Reilly - Europejskiej Ombudsman.

Podczas spotkania dyskutowaliśmy na takie tematy, jak: odpowiedzialność instytucji UE oraz związana z tym rola Rzecznika Praw Obywatelskich, narzędzia i zasoby wydajnej pracy instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich, Europejska Sieć Rzeczników i metody dotarcia do społeczeństwa obywatelskiego.

Co więcej, był czas, aby wymienić poglądy na temat wszystkich zagadnień związanych z pracą rzeczników i innowacyjnych pomysłów jak ją usprawnić.

Chciałbym podziękować wszystkim gościom za ich obecność, zwłaszcza: pani Emily O'Reilly, pani Irenie Lipowicz, pani Marcie Hirsh-Ziembinskiej, pani Marietje Shaake, pani Gundi Gadesmann, panu Pascalowi Leardini, a także Działowi ds. Działań Przedakcesyjnych i panu Thierry Jacob za zorganizowanie tego seminarium.

Mam nadzieję, że dzięki takim inicjatywom uda się usprawnić instytucję Ombudsmana nie tylko w Europie, ale globalnie.

© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco