16.01.2013

W środę Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wzywa Komisję oraz państwa członkowskie do rozważenia możliwości wspólnego emitowania długu państwowego. Parlament uważa, że nie należy obawiać się uwspólnotowienia długu, ponieważ wykorzystywaniu takiej sytuacji można zapobiec starannie projektując właściwe rozwiązania. W rezolucji podkreślono, że strefa euro jest wyjątkiem, posiadając wspólną walutę bez wspólnych obligacji.

 

W rezolucji przygotowanej przez francuską posłankę Sylvie Goulard (ALDE), wezwano Komisję Europejską do przygotowania raportu zawierającego różne opcje oraz, jeśli to możliwe, również plan działania potrzebny do ich wprowadzenia.

Dokument zawiera kilka propozycji, z których pewne mogłyby zostać wprowadzone bezzwłocznie lub średnioterminowo, wprowadzenie innych, takich jak fundusz amortyzacyjny, wymagałoby czasu, ponieważ byłoby powiązane ze zmianami w Traktacie.

Posłowie zauważają, że strefa euro znajduje się w szczególnej sytuacji, bowiem państwa członkowskie będące jej częścią mają wspólną walutę, lecz nie posiadają wspólnej polityki budżetowej ani wspólnego rynku obligacji. Należy zatem dokończyć budowę strefy wspólnego pieniądza, co korzystnie wpłynęłoby na sytuację rynków finansowych.

Procedura: rezolucja nielegislacyjna

Przyjęty tekst (16.01.2013)
http://www.europarl.europa.eu/plenary/pl/texts-adopted.html

Zapis wideo debaty (15.01.2013)
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/plenary/search-by-date

Sylwetka sprawozdawcy: Sylvie Goulard (ALDE, FR)
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/97137/mep.html

Materiały audiowizualne w jakosci emisyjnej
http://audiovisual.europarl.europa.eu/NewsAlertDetail.aspx?g=714

Obserwator legislacyjny
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2012/2028(INI)&l=en

© Jarosław Wałęsa 2015 - 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco