2013.01.16

Propozycja wprowadzenia programu gwarancji dla młodzieży, mającego zapewnić wszystkim młodym ludziom w UE pracę, edukację lub ofertę stażu po czterech miesiącach bezrobocia uzyskała silne poparcie Parlamentu Europejskiego. Posłowie wezwali ministrów ds. zatrudnienia państw członkowskich do opracowania w lutym rekomendacji Rady dotyczącej wprowadzenia systemów gwarancji we wszystkich państwach Unii Europejskiej.

 

''Naszym celem nie jest przymusowe tworzenie nowych miejsc pracy, ale wprowadzenie rozwiązań, które dadzą młodym ludziom szansę", powiedziała przewodnicząca komisji zatrudnienia Pervenche Berès (S&D, FR) podczas debaty w poniedziałek wieczorem.

Systemy gwarancji dla młodzieży mają zapewnić wszystkim młodym obywatelom UE, rezydentom do 25 roku życia oraz absolwentom do 30 roku życia ofertę pracy, dodatkowego szkolenia lub praktyki zawodowej w ciągu czterech miesięcy, kiedy pozostają bezrobotni.

Parlament już dwa razy wzywał do utworzenia takich systemów i zdecydowanie popiera wniosek Komisji Europejskiej dotyczący zalecenia Rady do wprowadzenia programów gwarancji we wszystkich państwach członkowskich.

Finansowanie ze środków UE

Systemy gwarancji na rzez młodzieży powinny kwalifikować się do finansowania ze środków unijnych, w szczególności przy wykorzystaniu Europejskiego Funduszu Społecznego, na który powinno przypadać 25% środków funduszy strukturalnych UE, uważają posłowie.

Parlament wezwał również Komisję do udzielenia wsparcia tym państwom członkowskim, których wyjątkowo trudna sytuacja finansowa może utrudnić wprowadzenie systemów gwarancji dla młodzieży.

Bezrobocie wśród młodych ludzi

Bezrobocie wśród młodych mieszkańców UE wyniosło w listopadzie 2012 roku 23.7%. We wszystkich krajach oprócz Niemiec, Austrii, Holandii i Danii przekroczyło 15%, a w Portugali, we Włoszech, na Słowacji i Łotwie było większe niż 30%. Bezrobocie wśród młodzieży w Grecji i Hiszpanii sięgnęło 50%.

Procedura: Rezolucja nielegislacyjna

Przyjęty tekst (16.01.2013)
http://www.europarl.europa.eu/plenary/pl/texts-adopted.html

Zapis wideo debaty (14.01.2013)
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/plenary/search-by-date

Sylwetka sprawozdawcy i Przewodniczącej Komisji Pervenche Berès (S&D, FR)
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/1985/PERVENCHE_BERES.html

Materiał audiowizualny: Systemy gwarancji na rzecz młodzieży
http://audiovisual.europarl.europa.eu/NewsAlertDetail.aspx?g=717

Debata: poniedziałek, 14 stycznia
Głosowanie: środa, 16 stycznia
Procedura: Pytanie ustne do Komisji (z rezolucją)

© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco