2015.07.16

W dniu 14 lipca, miałem zaszczyt patronować w seminarium zorganizowanym we współpracy z WWF Polska i Kołobrzeską Grupą Producentów Ryb, w sprawie zbierania sieci-widm w Morzu Bałtyckim.

Sieci-widma, czyli zerwane lub zagubione w wyniku zdarzeń losowych rybackie narzędzia połowowe, w dalszym ciągu niekontrolowanie poławiają morskie organizmy - ryby i ssaki - w trakcie dryfowania w wodzie i po zaczepieniu o morskie dno lub wraki. Stanowią one szczególne zagrożenie dla zrównoważonego rybołówstwa na Bałtyku, gdyż około 800 ton zagubionych sieci leżących na dnie morza nadal ma od 6 do 20% pierwotnej zdolności połowowej, a uwięzione w nich organizmy nie mają szans na przeżycie.

W trakcie spotkania, Piotr Prędki i Marta Kalinowska z WWF Polska, zaprezentowali założenia tegorocznego projektu oczyszczania dna Bałtyku. Od kwietnia do sierpnia tego roku, wyławianie sieci-widm jest kontynuowane we współpracy z rybakami z Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb i finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego. Planowane jest wykorzystanie do tego 70 statków rybackich, co czyni to przedsięwzięcie największym na świecie. Głównym tegorocznym celem projektu jest usunięcie ok. 350 ton sieci widm i ich zutylizowanie lub poddanie recyklingowi. Debata odbyła się przy udziale przedstawiciele wszystkich stron projektu: rybaków, Kołobrzeskiej Grupy Producentów, WWF Polska, Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Departamentu Rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwa i wielu innych zainteresowanych wdrażaniem projektu we własnym kraju. 

Jestem dumny, mogąc współorganizować to seminarium. Ta niesamowita oddolna inicjatywa zjednoczyła rybaków i ekologów dla szczytnego celu: ochrony ekosystemu morskiego w naszym Bałtyku. Mam szczerą nadzieję, że ten projekt osiągnie sukces i rozprzestrzeni się poza Polskę dla dobra europejskich obywateli.

Po więcej informacji o projekcie, zapraszam na stronę: sieciwidma.wwf.pl

© Jarosław Wałęsa 2015 - 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco