2015.06.28

W poniedziałek odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie komisji Handlu Międzynarodowego (INTA), podczas którego posłowie rozpatrzą poprawki zgłoszone na czerwcowej sesji plenarnej w Strasburgu do raportu zawierającego zalecenia Parlamentu Europejskiego ws. negocjacji Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP), (A8-0175 / 2015).

W ramach procedury przewidzianej w art 175 regulaminu Parlamentu Europejskiego, raport wrócił do komisji INTA, która w głosowaniu zdecyduje, które z ponad 200 zgłoszonych poprawek, powinny być poddane pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym. Poprawki, które na tym etapie nie otrzymają poparcia jednej dziesiątej członków komisji, nie są poddawane pod dalsze głosowanie. Jest to swoisty filtr, który ma usprawnić prace podczas sesji plenarnych PE.
Poniedziałek 29 czerwca, godz.16:30, sala JAN 4Q2, PE, Bruksela

© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco