2013.02.06

Parlament zatwierdził plan ambitnej reformy Wspólnej Polityki Rybołówstwa, która ma zapobiec przeławianiu zasobów rybnych, utrudnić dumping oraz ułatwić planowanie odłowów w oparciu o solidne dane naukowe. Przełowienie jest uznawane za największą porażkę obecnej polityki obowiązującej od 2002 roku. Zreformowana polityka rybołówstwa wejdzie w życie w 2014 roku.

Dane Komisji Europejskiej dowodzą, że 80% zasobów rybnych Morza Śródziemnego i 47% zasobów Atlantyku jest przełowionych. Reforma, którą poparli posłowie, przewiduje konkretne działania, które mają rozwiązać ten problem.

"Udowodniliśmy dzisiaj, że Parlament Europejski nie jest bezsilny. Po raz pierwszy w historii polityki rybołówstwa wykorzystaliśmy dane nam uprawnienia ustawodawcze, by położyć kres przełowieniu. Zasoby rybne powinny odrodzić się do 2020 roku, co sprawi, że będziemy mogli łowić o 15 milionów ryb więcej i stworzyć dzięki temu 37 tysięcy dodatkowych miejsc pracy", powiedziała posłanka sprawozdawca, Ulrike Rodust (S&D, DE), odpowiedzialna za reformę rybołówstwa w PE.

Koniec odrzutów, koniec przełowienia...

Odrzuty - ryby odrzucane zwykle ze względu na rozmiar lub niechciany gatunek - stanowią prawie jedną czwartą wszystkich złowionych ryb w UE. Większość odrzuconych ryb umiera. Aby zakończyć tę marnotrawną praktykę posłowie zagłosowali nad reformą obligującą załogi statków rybackich, poczynając od 2014 roku, do sprowadzenia na ląd wszystkich złowionych ryb zgodnie z harmonogramem.

Sprowadzone na ląd ryby, które są za małe będą wykorzystane w innym celu niż konsumpcja. Państwa członkowskie muszą zapewnić, że statki rybackie będą przestrzegać zakazu odrzutów.

...i przestrzeganie zrównoważonego maksymalnego odłowu

Od 2015 roku państwa członkowskie nie będą mogły ustalać zbyt wysokich kwot połowowych. Rybacy będą musieli przestrzegać zasady zrównoważonego maksymalnego odłowu, tj. łowić nie więcej ryb niż może się ich rocznie odrodzić. Podczas dzisiejszego głosowania posłowie zapewnili, że przełowione gatunki odzyskają równowagę biologiczną do 2020 roku dzięki zasadzie zrównoważonego maksymalnego odłowu, która będzie nadal obowiązywać po tym okresie. Ostatecznie może to oznaczać więcej ryb, lepsze połowy i w związku z tym więcej miejsc pracy w przemyśle rybołówczym.

Długoterminowe planowanie zastąpi roczne kwoty

Reforma będzie obejmowała wieloletnie plany zarządzania zasobami rybnymi, które mają zapewnić zrównoważone odłowy. Długoterminowe planowanie powinno poprawić przewidywalność rynku, co w zamian pomoże przedsiębiorcom dokonywać przemyślanych inwestycji i planów na przyszłość. Wieloletnie plany będą opierać się na rzetelnych i dokładnych danych naukowych, które państwa członkowskie będą musiały gromadzić i udostępniać.

Następne kroki

Parlament rozpocznie teraz negocjacje z Radą i Komisją nad planami reformy zanim będzie mogło dojść do drugiego czytania. Prezydencja irlandzka w Radzie ma nadzieję osiągnąć porozumienie przed końcem czerwca.

 

Procedura:  Wspόłdecydowanie (Zwykła procedura ustawodawcza), pierwsze czytanie

Przyjęty tekst (06.02.2013)
http://www.europarl.europa.eu/plenary/pl/texts-adopted.html 

Zapis wideo debaty (04.02.2013)
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/plenary/search-by-date

Sylwetka sprawozdawcy: Ulrike Rodust (S&D, DE)
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/93624/ULRIKE_RODUST.html

Procedura w obserwatorze legislacyjnym
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2011/0195(COD)

Analiza PE: "Nowa struktura Wspólnej Polityki Rybołówstwa"
http://libraryeuroparl.wordpress.com/2013/02/03/a-new-framework-for-the-common-fisheries-policy/

Konferencja prasowa po głosowaniu
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/other-events/video?event=20130206-1430-SPECIAL-UNKN

Strona Komisji Europejskiej dotycząca reformy WPRyb
http://ec.europa.eu/fisheries/reform/index_pl.htm

© Jarosław Wałęsa 2015 - 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco