2013.02.06

Parlament zagłosował w środę nad rozporządzeniem, które zaostrza normy dopuszczalnego hałasu emitowanego przez pojazdy silnikowe. W celu ochrony zdrowia obywateli UE i zwiększenia bezpieczeństwa na drogach posłowie zalecili określenie standardów słyszalności dla niemalże bezgłośnych pojazdów hybrydowych i elektrycznych oraz proponują wprowadzenie jednolitego systemu znakowania w dokumentacji pojazdu poziomu emitowanego przez ten pojazd hałasu.

Długotrwałe przebywanie wśród głośnych dźwięków hałasu komunikacyjnego może powodować fizyczne zmęczenie i zakłócać prawidłowe funkcjonowanie organizmu oraz prowadzić do powstania różnych chorób, w tym chorób układu krążenia. Badania przeprowadzone prze Europejską Agencję Środowiska wskazują, że połowa mieszkańców miast w UE jest narażona na wysoki poziom hałasu komunikacyjnego przekraczający 55 decybeli.

"Niekorzystne oddziaływanie hałasu komunikacyjnego na ludzki organizm jest naukowo udowodnione. Jednak propozycja legislacyjna skupia się na problemie hałasu generowanego przez silniki pojazdów. Ja opowiadałem się za wszechstronnym podejściem, które uwzględniałoby także hałas wynikający z rodzaju nawierzchni dróg, aerodynamiki pojazdu i oporów toczenia opon", powiedział sprawozdawca Miroslav Ouzký (ECR, CZ) podczas debaty poprzedzającej głosowanie. Będzie starał się on również negocjować porozumienie z państwami członkowskimi.

Ograniczenia dopuszczalnego poziomu hałasu

Projekt rozporządzenia określa stopniowe wprowadzanie nowych norm hałasu sześć i osiem lat od daty wejścia w życie nowych przepisów. Na początku zmianami zostaną objęte tylko nowe modele pojazdów, następnie wszystkie nowe pojazdy wprowadzane na rynek.

Dopuszczalny poziom hałasu dla samochodów osobowych będzie zmniejszony z 74 do 68 decybeli. Pojazdy o większej mocy będą mogły przekroczyć dopuszczalny poziom o 2 do 6 decybeli. Normy hałasu dla ciężarówek o największej mocy (ponad 12 ton) pozostaną na dotychczasowym poziomie 81 decybeli.

Posłowie zwracają uwagę, że na poziom hałasu samochodów wpływa również rodzaj nawierzchni, hałas opon i aerodynamika.

Oznakowanie hałasu

Posłowie chcą wprowadzić system znakowania, informujący klientów o poziomie emisji hałasu wydawanego przez pojazdy. Podobny system znakowania jest już używany do określenia zużycia paliwa, hałasu opon oraz emisji CO2

Groźna cisza

Niemal całkowicie bezgłośne pojazdy hybrydowe i elektryczne mogą stanowić zagrożenie dla przechodniów. Posłowie chcą określić w przyszłości standardy emisji dźwięków lub sygnałów przez pojazdy tego rodzaju. Projekt przepisów wskazuje na znaczną liczbę kryteriów, jakie muszą być spełnione dla wprowadzenia takiego systemu ostrzegawczego.

 

Procedura:  Wspόłdecydowanie, pierwsze czytanie 

Przyjęty tekst (06.02.2013)
http://www.europarl.europa.eu/plenary/pl/texts-adopted.html

Zapis wideo debaty (04.02.2013)
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/plenary/search-by-date

Sylwetka sprawozdawcy: Miroslav Ouzký (ECR, CZ)
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/23705/MIROSLAV_OUZKY.html

Procedura
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/0409(COD)&l=en

© Jarosław Wałęsa 2015 - 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco