2013.02.06

Pacjenci powinni mieć łatwiejszy dostęp do tanich leków generycznych, stwierdzili posłowie głosując nad projektem nowych przepisów. Znowelizowana dyrektywa wprowadzi zapisy, które zobowiążą organy krajowe do przestrzegania nowych, często krótszych terminów rejestracji leków oraz wprowadzenia przejrzystych procedur dotyczących ich wyceny i refundacji.

''To niedopuszczalne, żeby opóźnienia wyceny i refundacji lekarstw przekraczały czasem 700 dni. Jestem przekonana, że uczciwe praktyki na rynku farmaceutycznym poprawiłyby sytuację pacjentów i stan krajowych systemów opieki zdrowotnej", powiedziała Antonyia Parvanova (ALDE, BG), która kierowała pracami nad tą propozycją legislacyjną. Będzie ona teraz negocjować wspólne stanowisko w sprawie projektu z ministrami UE.

Czas to pieniądz

Posłowie proponują 60 dni na ostateczne określenie cen i refundacji leków generycznych, co ma poprawić ich dostępność i zaoszczędzić pieniądze pacjentów oraz fundusze systemów zabezpieczania społecznego. Decyzje w sprawie nowych leków będą musiały zapadać w terminie nie dłuższym niż 180 dni.

Według Europejskiej Komisji, produkty generyczne już po dwóch latach od wprowadzenia na rynek stają się średnio o 40% tańsze niż ich oryginalne odpowiedniki. Przeprowadzone badania wykazały, że firmy farmaceutyczne stosują rożne metody wydłużające okres sprzedaży wyłącznie ich własnych leków, unikając w ten sposób konkurencji ze strony leków generycznych.

Publikowanie informacji

Władze państw członkowskich powinny udostępnić nazwiska ekspertów i członków organów decyzyjnych, wraz z ich oświadczeniami majątkowymi, w celu zapewnienia przejrzystości i integralności procesu decyzyjnego. Powinny także publikować listę leków refundowanych przez powszechny system ubezpieczeń zdrowotnych oraz ich cen przynajmniej raz w roku.

 

Procedura:  Współdecydowanie, pierwsze czytanie

Przyjęty tekst (06.02.2013)
http://www.europarl.europa.eu/plenary/pl/texts-adopted.html

Zapis wideo debaty (04.02.2013)
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/plenary/search-by-date

Sylwetka sprawozdawcy: Antonyia Parvanova (ALDE, BG)
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/34234/ANTONYIA_PARVANOVA.html

Procedura
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2012/0035(COD)&l=EN

© Jarosław Wałęsa 2015 - 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco