2013.04.15

Reforma systemu bankowego: bonusy, kapitał, pożyczki

Bonusy wypłacane bankierom powinny być ograniczone, wymagania kapitałowe wobec banków podwyższone a udzielanie pożyczek małym i średnim firmom promowane, zadecyduje Parlament podczas głosowania nad reformą systemu bankowego, we wtorek.

Mario Draghi o zarządzaniu EBC w sytuacjach kryzysowych

We wtorek o 15.00, posłowie przedyskutują z przewodniczącym Europejskiego Banku Centralnego, wcześniejsze i przyszłe działania tej instytucji. Tanie pożyczki, udzielane bankom przez EBC, muszą być uwarunkowane tym, czy same banki pożyczają realnej gospodarce. Według projektu rezolucji, głosowanej w środę, EBC musi działać przejrzyście i ponosić większą odpowiedzialność za podjęte decyzje.

Posłowie chcą wyjaśnień dotyczących pomocy finansowej dla Cypru

Posłowie będą pytać Komisarza Oli Rehna oraz irlandzką minister ds. europejskich Lucindę Creighton, o to jak przeprowadzono niedawny program pomocowy dla Cypru. Najistotniejsze będą dla nich wyjaśnienia dotyczące rzeczywistej wielkości pakietu ratunkowego oraz wkładu wniesionego przez Cypr.

ETS: czy zanieczyszczający powinien płacić więcej?

We wtorek odbędzie się głosowanie nad propozycją wstrzymania aukcji części uprawnień do emisji CO2, mającą doprowadzić do wzrostu ich bardzo niskiej obecnie ceny w UE. Propozycja ta, związana z ETS (Systemem Handlu Emisjami), ma na celu zachęcić do "oczyszczenia" przemysłu. Posłowie zagłosują także nad porozumieniem z Radą, zakładającym czasowe wykluczenie z ETS lotów międzykontynentalnych.

Posłowie omówią zmiany w konstytucji Węgier

W środę Parlament wraz z Radą i Komisją będzie debatował nad sytuacją konstytucyjną na Węgrzech. Dyskusja dotyczyć będzie niedawnych poprawek do ustawy zasadniczej, przyjętych niedawno przez parlament na Węgrzech. Komisja Wolności Obywatelskich sprawdza, czy są one zgodne z prawem unijnym.

Lotniska: PE zagłosuje w sprawie liberalizacji obsługi naziemnej lotnisk

We wtorek, PE podejmie ostateczną decyzje w sprawie wniosku o zwiększenie konkurencyjności obsługi serwisów naziemnych na głównych lotniskach UE. Komisja ds.Transportu opowiedziała się z nieznaczną przewagą głosów za dalszą liberalizacją obsługi naziemnej lotnisk, minimalnymi standardami, jakości jak również za ochroną warunków pracy. Głosowanie Parlamentu nie będzie poprzedzone debatą.

Premier Finlandii Jyrki Katainen i posłowie PE na temat przyszłości UE

We wtorek 16 kwietnia, Premier Finlandii Jyrki Katainen odwiedzi PE w Strasburgu. Podczas debaty, która rozpocznie się o 10:30, liderzy grup politycznych PE wraz z premierem Finlandii będą dyskutować o przyszłości Unii Europejskiej.

Prezydent Irlandii, Michael D. Higgins na posiedzeniu formalnym Parlamentu

W środę o godzinie 12: 00, Prezydent Irlandii, Michael D. Higgins wygłosi oficjalne przemówienie w Parlamencie Europejskim. Do końca czerwca bieżącego roku Irlandia stoi na czele rotacyjnej Prezydencji Rady Unii Europejskiej.

Jak policzyć ludność państwa członkowskiego UE

W czwartek PE zagłosuje nad nowym wnioskiem legislacyjnym określającym zasady wspólnej metodologii gromadzenia danych dotyczących liczby ludności w krajach UE. Zebrane dane będą użyte między innymi do określenia siły głosu państwa członkowskiego w Radzie i uprawnień do pozyskiwania funduszy UE.

Ocena pierwszego roku działania europejskiej inicjatywy obywatelskiej

Od kwietnia 2012, obywatele UE mogą brać udział w tworzeniu prawa Unii, przy pomocy Europejskiej inicjatywy obywatelskiej. Posłowie ocenią pierwszy rok działania inicjatywy, podczas dyskusji z Komisją Europejską, w czwartek.

Posłowie PE zagłosują nad wizami krótkoterminowymi dla Ukraińców i Mołdawian

Dziennikarze z Ukrainy i Mołdawii, przedstawiciele organizacji społeczeństwa obywatelskiego i organizacji pozarządowych oraz młodzi ludzie będą mogli łatwiej starać się o wizy krótkoterminowe na podróże do krajów Unii Europejskiej. Porozumienie w tej sprawie będzie poddane głosowaniu odpowiednio w środę i czwartek.

© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco