2013.04.15

Otwierając sesję plenarną w Strasburgu przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz poinformował, że Izba wybierze nowego rzecznika praw obywatelskich na lipcowym posiedzeniu w Strasburgu. Nikiforos Diamandouros, który sprawuję tę funkcję obecnie, przejdzie na emeryturę 1 października.

W Dzienniku Urzędowym UE opublikowane zostało zaproszenie do przedstawienia kandydatur na nowego rzecznika. Termin zgłaszania kandydatów upływa 8 maja, a w połowie czerwca w Parlamencie Europejskim odbędą się wysłuchania wszystkich chętnych do objęcia tej funkcji. Kandydatury na stanowisko rzecznika powinny uzyskać poparcie co najmniej 40 deputowanych pochodzących z dwóch lub więcej państw.

Zmiany w porządku obrad

Posłowie przychylnie rozpatrzyli wniosek Michaela Cashmana (S&D, UK), który poprosił o wykreślenie głosowania nad przeglądem porozumienia z Cotonou z porządku obrad bieżącej sesji.

Porządek obrad
http://www.europarl.europa.eu/sides/indexPartSession.do?reference=2012-10-2&language=PL

Biuletyn plenarny
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/pressroom/newsletter

EP live, sesja na żywo
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/plenary/

EuroparlTV
http://www.europarltv.europa.eu/pl/home.aspx

Konferencje prasowe i relacje z wydarzeń
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/schedule/schedule

Witryna audiowizualna: materiały w jakości emisyjnej
http://audiovisual.europarl.europa.eu/

© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco