2015.05.06

Komisja rybołówstwa Parlamentu Europejskiego opowiedziała się w dniu dzisiejszym za udzieleniem mandatu negocjacyjnego do rozmów z Radą i Komisją Europejską odnośnie Wieloletniego planu w odniesieniu do stad dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim oraz połowów eksploatujących te zasoby. Jest to pierwszy tego typu plan w ramach zreformowanej polityki rybołówstwa UE, który ma zapewnić zrównoważoną eksploatację stad oraz stabilność wielkości uprawnień do połowów.

 

W ostatnich latach ponad 94% połowów na Morzu Bałtyckim ograniczało się do 3 gatunków ryb: dorsza, śledzia i szprota. Ponieważ Morze Bałtyckie jest akwenem nietypowym i praktycznie zamkniętym, te trzy gatunki są wszechobecne i wzajemnie na siebie oddziałują.

- Dorsz, śledź i szprot są podstawowymi gatunkami łowionymi w Morzu Bałtyckim, zachodzą między nimi silne interakcje biologiczne. W odróżnieniu od stosowanego dotychczas zarządzania opartego na pojedynczych gatunkach, zarządzanie wielogatunkowe bierze pod uwagę wpływ dorsza na zasoby śledzia i szprota i odwrotnie - tłumaczy sprawozdawca Jarosław Wałęsa.

Najważniejszym elementem planu są przedziały wartości śmiertelności połowowej. Te przedziały będą wskazywać ile ryb będzie można wyławiać. Im mniejsze przedziały, tym mniejsze kwoty połowowe, im większe, tym większa elastyczność w podejściu do zasobów oraz lepsze reagowanie na zmieniającą się sytuację stad. Dodatkowo, wieloletni plan zawiera zasady postępowania z przyłowem niektórych gatunków ryb płaskich.

Przegłosowane sprawozdanie jest oficjalnym stanowiskiem Parlamentu Europejskiego. Kolejnym etapem, zanim przepisy wejdą w życie, są rozmowy trójstronne z Komisją Europejską oraz Radą. Niestety w poprzednich latach ze względu na spór dotyczący kompetencji pomiędzy Parlamentem Europejskim a Radą wejście w życie przepisów planów wieloletnich było blokowane. Spór dotyczy ustalania i przydziału wielkości dopuszczalnych połowów oraz o interpretację prawa. Rada, która od lat uważa, że ma wyłączne kompetencje w tym zakresie, blokuje prace nad wieloletnimi planami zarządzania poszczególnymi gatunkami ryb. Zgodnie z art 43 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) punkt 2 Parlament Europejski wraz z Radą wspólnie decydują w zakresie Wspólnej Polityki Rybołówstwa. Z tego powodu Parlament i Komisja Europejska podały Radę do Trybunału Sprawiedliwości. Wyrok powinien zapaść w 2015 roku.

- Spór z Radą UE bardzo negatywnie odbija się na tworzeniu prawa dotyczącego rybołówstwa, pogarsza relacje między instytucjami i zasługuje na wyraźne potępienie - powiedział poseł Wałęsa.

Pomimo dążeń sprawozdawcy, aby prace nad planem zakończyły się podczas Prezydencji Łotwy w Radzie, rozmowy trójstronne z Komisją Europejską oraz Radą na temat planu rozpoczną się dopiero w czerwcu tego roku.

  • Źródło : eppgroup.eu
© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco