2015.03.19

Komisja Handlu międzynarodowego wyraziła dziś zgodę na udzielenie nadzwyczajnej pomocy makro - finansowej dla Ukrainy. Chodzi o 1.8 mld euro pomocy, wypłacane w trzech transzach wysokości 600 mln euro. Zgodnie z planem, pierwsze środki powinny trafić do Kijowa w połowie 2015 roku, dlatego Parlament zdecydował się na przyśpieszenie procedury udzielenia zgody na uruchomienie programu.  

- Jest to największa pomoc finansowa z oferowanych dotychczas Ukrainie - powiedziała członkini komisji Profesor Danuta Hübner. -  Kijów nie tylko toczy wojnę w obronie własnych granic, naszych wspólnych wartości, bezpieczeństwa i demokracji, ale także walczy z pogłębiającym się kryzysem gospodarczym. W tej nadzwyczajnie trudnej sytuacji, Ukraina potrzebuje natychmiastowego wsparcia. Mam nadzieję, że Państwa członkowskie UE poprą ten pakiet pomocowy - dodała

 - W obecnej sytuacji pomoc finansowa dla Ukrainy jest niezbędna, ale musi iść w parze z głębokimi reformami. Zmiany te muszą dotyczyć uzyskania stabilizacji fiskalnej i poprawy wskaźników ekonomicznych, ale również kwestii walki z korupcją, podatków, poprawy sytuacji sektora finansowego oraz środowiska biznesowego. Jest to niebywale trudne zadanie biorąc pod uwagę obecną sytuację na wschodzie Ukrainy  - podkreślił poseł Jarosław Wałęsa.

- Środki unijne są niezbędne do zaspokojenia krótkoterminowych potrzeb Kijowa w zakresie bilansu płatniczego oraz wsparcia rządowego programu reform, m.in. w zakresie restrukturyzacji sektorów energetycznego i bankowego.  Mam również nadzieję, że pomoc ta będzie jasnym sygnałem, że Ukraina może liczyć na wsparcie Unii Europejskiej, co mogłoby przywrócić zaufanie zagranicznych inwestorów dla naszego wschodniego sąsiada - podsumował poseł Adam Szejnfeld.

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej Ukrainie ma być przyjęty przez PE w marcu. Podczas głosowania w komisji sprzeciwili mu się posłowie skrajnej lewicy i populiści.

  • Źródło : eppgroup.eu
© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco