26.02.2015
Wysłuchanie publiczne na temat Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej.
Zdjecia autorstwa: Martin Lahousse, EPP Group

W dniu dzisiejszym w Parlamencie Europejskim odbyło się publiczne wsłuchanie dotyczące Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej przy udziale Komisji Spraw Konstytucyjnych (AFCO) oraz Komisji Petycji (PETI).

Europejska Inicjatywa Obywatelska (EIO) została wprowadzona przez Traktat z Lizbony, jako innowacyjny instrument ponadnarodowej demokracji obywateli. Celem EIO jest zaangażowanie obywateli, poprzez zapewnienie im w formie pośredniej, prawa inicjatywy ustawodawczej. Parlament Europejski jest zdecydowanym zwolennikiem Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej od samego początku. Istotne jest jednak uproszczenie wymogów, aby uczynić EIO efektywniejszym i przyjaźniejszym narzędziem w rękach obywateli państw członkowskich.

Dzisiejsze spotkanie składało się z trzech głównych paneli: perspektywa instytucjonalna i organizacyjna, aspekt prawny oraz aspekt techniczny inicjatywy. Głos w sprawie EIO zabrali m.in. Frans Timmermans, Pierwszy Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, przewodnicząca Komisji Spaw Konstytucyjnych Danuta Hübner, przewodnicząca Komisji Petycji Cecilia Wikström, Posłowie do Parlamentu Europejskiego z obu komisji tematycznych oraz liczni zaproszeni eksperci. Wszyscy z niecierpliwością oczekują pierwszego sprawozdania Komisji dotyczącego Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej po trzech latach funkcjonowania, które ma zostać przedstawione do dnia 1 kwietnia bieżącego roku.

© Jarosław Wałęsa 2015 - 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco