2014.12.17

- Od nowego roku wprowadzony zostanie zakaz odrzutów* na Bałtyku, wiąże się to z pewnymi wyzwaniami, którym będziemy musieli sprostać. Przyjęty dzisiaj dokument powoduje konieczność przywożenia do portu wszystkich złowionych ryb – wymiarowych i niewymiarowych. Dodatkowo zmniejsza minimalny rozmiar odniesienia dla dorsza z 38cm do 35cm. Te powyżej wymiaru minimalnego (35cm) można sprzedać na rynku konsumpcyjnym, niewymiarowe (poniżej 35cm) – na cele inne niż konsumpcja, a więc po niższej cenie, np. mączka - powiedział po głosowaniu Jarosław Wałęsa (PO), wiceprzewodniczący komisji rybołówstwa PE.

- Gdyby akt delegowany nie został przyjęty, do czego nawoływał poseł Marek Gróbarczyk z PiSu, to obowiązywałyby stare przepisy i minimalny rozmiar odniesienia dla dorsza wynosiłby 38cm. W tej sytuacji, pozostawienie wymiaru minimalnego na nierealistycznie wysokim poziomie 38cm jeszcze pogłębiłoby problemy finansowe rybaków i zmusiłoby ich do sprzedawania niewymiarowego dorsza przede wszystkim na mączkę rybną - dodał Jarosław Wałęsa

* Odrzuty to niepożądane połowy (ryb martwych lub żywych), które wyrzucane są z powrotem do morza. W nowej polityce rybołówstwa wyeliminowano tę powodującą marnotrawstwo praktykę poprzez wprowadzenie obowiązku wyładunku. W celu umożliwienia rybakom dostosowania się do zmian, obowiązek wyładunku będzie wprowadzany stopniowo, w latach 2015–2019.

Dodatkowe informacje:

Doradztwo naukowe jasno wskazuje, że wschodnie stado dorsza bałtyckiego składa się obecnie przede wszystkim z małych osobników. Ilość dużego dorsza w ostatnich latach drastycznie spadła. Sytuacja ta negatywnie wpływa na dochody rybaków.

Obniżka wymiaru minimalnego do 35cm pozwoli na umieszczenie znacznie większej ilości ryby na rynku konsumpcyjnym, poprawiając sytuację finansową rybaków i zmniejszając ilość dorsza przeznaczaną na mączkę rybną.

Odrzucenie aktu delegowanego uderzyłoby również w główny filar zreformowanej Wspólnej Polityki Rybołówstwa, czyli w regionalizację. Zgodnie z nowymi zasadami decyzje dotyczące poszczególnych akwenów mają być podejmowane zgodnie z regionalnymi ustaleniami.

  • Źródło : http://www.eppgroup.eu/press-release/94138
© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco