2014.11.25

Obrona ludzkiej godności była głównym przesłaniem papieża Franciszka w orędziu do członków Parlamentu Europejskiego. Wezwał on Europę do "ponownego odkrycia tego, co w niej najlepsze". Również imigracja, ochrona środowiska oraz upowszechnianie praw człowieka i demokracji zostały wymienione w papieskim wystąpieniu.

Otwierając posiedzenie, Przewodniczący Parlamentu Martin Schulz powiedział, że utrata zaufania do polityki przez ludzi, zarówno na poziomie krajowym jak i europejskim, jest "ogromna" i podkreślił, że żadna instytucja nie może działać, jeśli brak jej poparcia. "Wszyscy musimy współpracować, żeby odzyskać to stracone zaufanie", stwierdził.

Schulz zwrócił też uwagę na "wspólne cele" UE i Kościoła katolickiego w promowaniu "wartości tolerancji, szacunku, równości, solidarności i pokoju" i dodał, że "Unia Europejska oznacza włączanie i współpracę, a nie wyłączanie i konfrontację".

Prawa człowieka i godność

"Chciałbym skierować do wszystkich obywateli Europy orędzie nadziei i zachęty", powiedział papież Franciszek do posłów. Stwierdził, że godność była główną koncepcją w procesie odbudowy Europy po II wojnie światowej i pochwalił to, że "promowanie praw człowieka odgrywa kluczową rolę w ramach zaangażowania Unii Europejskiej na rzecz wspierania godności osoby", zarówno w jej wnętrzu, jak i w relacjach z innymi państwami.

Parlament Europejski jest "odpowiedzialny za troskę o żywotność demokracji narodów Europy", nie powinien dopuścić do ich osłabiania "w obliczu presji interesów wielonarodowych nieuniwersalnych", powiedział papież Franciszek. Dodał też, że "nadszedł czas, aby wspierać politykę zatrudnienia, ale przede wszystkim trzeba przywrócić godność pracy, zapewniając także odpowiednie warunki do jej realizacji".

Środowisko i migracja

"Europa zawsze stała na pierwszej linii chwalebnego zaangażowania na rzecz ekologii", podkreślił papież. Szacunek dla środowiska oznacza nie tylko nieniszczenie go, ale też "wykorzystywanie go dla dobra", na przykład poprzez dostarczenie pożywienia tym, którzy go potrzebują, zamiast jego marnotrawienie.

Papież Franciszek poruszył też kwestię ruchów migracyjnych do UE. "Nie można się godzić z tym, by Morze Śródziemne było wielkim cmentarzem", wezwał Franciszek, i podkreślił, że ludzie, którzy przybywają na łodziach potrzebują "gościnności i pomocy". Europa będzie w stanie zmierzyć się problemami związanymi z imigracją, "jeśli będzie umiała jasno zaproponować swoją tożsamość kulturową", dodał.

 

  • Źródło : http://www.europarl.europa.eu
© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco