2013.06.10
Ostateczna decyzja w sprawie wspólnego systemu przyznawania azylu
Ostateczna decyzja w sprawie wspólnego systemu przyznawania azylu

W środę PE zagłosuje nad ostatecznym kształtem Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego, który ma ujednolicić procedury składnia i przyjmowania wniosków oraz stworzyć podstawowy zestaw praw dla osób ubiegających się o azyl na ternie UE. Jego celem jest także zatrzymanie przemieszczania się tych osób do krajów członkowskich, które nie są w stanie ich przyjąć. Według badań, w 2012 roku, 333, 000 osób ubiegało się o azyl na terenie UE.

 

Reforma Schengen: inspekcje przeciwko nielegalnym kontrolom granicznym

W środę, posłowie zadecydują o reformach, które umożliwiłyby niezapowiedziane wizyty inspektorów dbających o prawidłowe wprowadzanie zasad Schengen, w celu zapobiegania nielegalnym kontrolom na granicach wewnętrznych, przeprowadzanym przez władze krajowe. Według ostatniego sondażu Eurobarometru, 62% badanych uznało wolność przemieszczania się za najbardziej pozytywny aspekt 50 lat integracji UE.

Pomoc finansowa dla najbardziej potrzebujących w UE

W środę PE zagłosuje nad ustaleniem budżetu oraz reguł korzystania z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Posłowie wszystkich trzech komisji (ds. spraw socjalnych, budżetu oraz rolnictwa) głosowali za utrzymaniem funduszu w kwocie 3.5 mld euro. Fundusz ma być przeznaczony na żywność oraz odzież, czyli na pokrycie podstawowych potrzeb najuboższych w UE w latach 2014-2020.

Przemysł wydobywczy może zostać zobligowany do ujawniania płatności na rzecz państwa

Duże przedsiębiorstwa naftowe, gazowe, wydobywcze oraz te zajmujące się pozyskiwaniem drewna, będą musiały ujawnić wszystkich płatności na rzecz władz państwowych, na całym świecie, jeśli w środę PE poprze projekt legislacyjny autorstwa Arlene McCarthy (S&D, UK), uzgodniony już nieformalnie między parlamentarnymi negocjatorami i Radą.

Głosowanie nad używaniem danych osobowych w celu przeciwdziałania terroryzmowi

W środę Parlament zagłosuje nad wnioskiem Komisji, dotyczącym zezwolenia na przetwarzanie danych osobowych pasażerów linii lotniczych, takich jak adres czy dane z kart kredytowych, w celu zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu. Komisja Wolności Obywatelskich odrzuciła proponowany tekst, głosami 30 do 25.

Nowe zasady dotyczące żywności dla niemowląt, dietetycznej oraz niskokalorycznej

Przepisy dotyczące oznakowania i zawartości mleka dla dzieci oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego zostaną zmienione, by lepiej chronić konsumentów i wprowadzić wyraźne rozróżnienie pomiędzy zwykłymi produktami oraz tymi dla osób o szczególnych potrzebach. We wtorek posłowie zagłosują nad projektem legislacyjnym, uzgodnionym już przez Parlament i negocjatorów Rady, obejmującym także niektóre produkty niskokaloryczne.

Podział miejsc w Parlamencie po wyborach w 2014 roku

W środę, posłowie zagłosują nad ostatecznym podziałem miejsc w Parlamencie w latach 2014-2019. Zgodnie z propozycją przedstawioną przez PE w marcu, która uzyskała poparcie Rady, 12 państw straciłoby po jednym mandacie w przyszłorocznych wyborach. Są to: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Grecja, Węgry, Irlandia, Łotwa, Litwa, Portugalia i Rumunia.

Debata przed szczytem w sprawie reform w poszczególnych krajach

W środę, posłowie, wraz z przewodniczącym Komisji José Manuelem Barroso oraz przedstawicielami prezydencji irlandzkiej w Radzie, będą debatować nad zaleceniami reform budżetowych i strukturalnych dla poszczególnych państw. W rezolucji, nad którą Parlament zagłosuje w południe, posłowie wezwą głowy państw i szefów rządów do zwiększenia inwestycji wspomagających rozwój i tworzenie miejsc pracy.

Przemówienie Prezydenta Słowenii w Parlamencie Europejskim

We wtorek o godzinie 12.00, Prezydent Słowenii Borut Pahor wygłosi przemówienie podczas formalnego posiedzenia PE. Tematem wystąpienia będzie prawdopodobnie bieżąca sytuacja w Słowenii oraz przystąpienie sąsiadującej z nią Chorwacji do UE, jako 28 członka wspólnoty, zaplanowane na 1 lipca 2013.

Prezydent Portugalii Aníbal Cavaco Silva wygłosi przemówienie w PE

Prezydent Portugalii Aníbal Cavaco Silva wygłosi przemówienie podczas formalnego posiedzenia Parlamentu Europejskiego, w środę , w południe. Prezydent skupi się prawdopodobnie na doświadczeniach Portugalii podczas wprowadzania unijnego programu pomocowego oraz jej relacjach z UE.

Głosowanie nad kandydaturą nowego komisarza z Chorwacji

W środę, przedmiotem głosowania Parlamentu, będzie nominacja nowego chorwackiego Komisarza Nevena Mimicy, który ma być odpowiedzialny za ochronę konsumentów. Kandydat na nowego Komisarza otrzymał już, 4 czerwca, pozytywną opinię od parlamentarnej komisji ds. Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów oraz od komisji ds. Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Ochrony Żywności.

Posłowie PE na temat fali protestów w Turcji

W środę PE wypowie się na temat brutalnego stłumienia fali antyrządowych demonstracji oraz łamania podstawowych praw człowieka, w tym wolności słowa oraz mediów, w Turcji. Podczas debaty obecni będą zarówno posłowie jak i przedstawiciel UE ds. zagranicznych Catherine Ashton. Powodem wybuchu tureckich rozruchów jest stłumienie przez policję demonstracji przeciwko planom zabudowy Parku Gezi w Istambule.

Pracownicy lepiej chronieni przed polem elektromagnetycznym

Nowe unijne zasady zwiększające bezpieczeństwo pracowników wystawionych na działanie pola elektromagnetycznego, zostaną poddane pod głosowanie we wtorek. Zasady, uzgodnione nieformalnie podczas negocjacji z Radą, wprowadzają nowe, międzynarodowe limity, zezwalając jednocześnie na wyjątkowe traktowanie określonych sektorów, takich jak armia lub ochrona zdrowia. Od pracodawców wymagać się będzie oceny i zmniejszania ryzyka.

© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco