05.10.2016

Próby dalszego zaostrzenia polskich przepisów dotyczących zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego w Polsce wywołały w środę gorącą debatę w Parlamencie Europejskim. Posłowie skoncentrowali się na projekcie zakazu przerywania ciąży, który jest dyskutowany w sejmie, ale silne kontrowersje wywołało również samo prawo Parlamentu Europejskiego do debatowania na ten temat.

Debata rozpoczęła się wystąpieniem Věry Jourovej, komisarz do spraw sprawiedliwości i równouprawnienia płci, która oświadczyła w imieniu Komisji Europejskiej, że Unia Europejska nie ma kompetencji w zakresie polityki aborcyjnej i nie może ingerować w politykę państw członkowskich w tej dziedzinie. 

Niektórzy posłowie w pełni zgodzili się z tym stanowiskiem. Większość jednak podkreślała, że Parlament, nawet jeśli nie może stanowić prawa w tej dziedzinie, ma pełne prawo dyskutować na każdy temat, który uzna za politycznie istotny i ważny dla obrony praw człowieka. Wyrażali pogląd, że projekt, który jest obecnie przedmiotem prac w sejmie, godzi w prawa kobiet, oraz że prawa te wymagają obrony, bo nie są dane raz na zawsze.

Pełny zapis dyskusji jest dostępny na kanałach EBS + i EP Live.

 

  • Źródło : europarl.europa.eu
© Jarosław Wałęsa 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco