09.09.2016

Tematy obrad

Doroczna debata z Jean-Claudem Junckerem na temat stanu Unii Europejskiej i jej przyszłości

W środę rano, na dwa dni przed nieformalnym posiedzeniem w Bratysławie 27 szefów państw lub rządów Unii (już bez Wielkiej Brytanii), Parlament odbędzie debatę na temat stanu i przyszłości Unii Europejskiej. Na początek doroczne orędzie na temat „Stanu Unii” wygłosi przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. (Przeczytaj więcej: Doroczna debata z Jean-Claudem Junckerem na temat stanu Unii Europejskiej i jej przyszłości  (Przeczytaj więcej)

Parlament oceni kandydata na Komisarza ds. bezpieczeństwa

Parlament oceni brytyjskiego kandydata na Komisarza odpowiedzialnego za Unię Bezpieczeństwa Juliana Kinga, podczas sesji plenarnej w Strasburgu. W poniedziałek Komisja Parlamentarna ds. Wolności Obywatelskich przeprowadzi publiczną rozmowę z kandydatem. W oparciu rekomendację komisji, Konferencja Przewodniczących (Przewodniczący PE i liderzy grup politycznych) zadecyduje o zamknięciu procedury przesłuchania. Jeśli procedura zostanie zamknięta głosowanie plenarne odbędzie się w czwartek. (Przeczytaj więcej)

Apple w Irlandii: debata o nielegalnej pomocy państwowej

Decyzja Komisji Europejskiej, w sprawie uznania porozumienia podatkowego między firmą Apple i rządem Irlandii za nielegalną pomoc państwa, pozwalającą na wieloletnie płacenie znacznie zmniejszonych podatków, w stosunku do innych firm, będzie przedmiotem debaty plenarnej, w środę o 15.00. (Przeczytaj więcej)

Emisje spalin: głosowanie w sprawie raportu okresowego komisji śledczej

Debata i głosowanie w sprawie sprawozdania okresowego komisji śledczej ds. pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym (EMIS) odbędą się we wtorek. Komisja EMIS została powołana w reakcji na skandal wywołany wykryciem w samochodach urządzeń fałszujących pomiary emisji zanieczyszczeń podczas obowiązkowych testów. Komisja ma czas do wiosny 2017 r. by ustalić, czy naruszone zostały przepisy UE. (Przeczytaj więcej)

Praworządność i prawa podstawowe w Polsce

Parlament będzie debatował we wtorek na temat wpływu sytuacji w Polsce na przestrzeganie praw podstawowych i zasad praworządności. Debata zostanie poprzedzona oświadczeniami Rady i Komisji. Rezolucja nieustawodacza w tej sprawie będzie głosowana w środę. (Przeczytaj więcej)

Budżet UE w 2017: Rada broni własnego planu finansowego

Rada, w której udział wezmą ministrowie finansów UE, zaprezentuje propozycję budżetu UE na rok 2017 we wtorek, w ramach corocznej procedury ustalania budżetu. Proponowane cięcia w wysokości €1,28 miliardów, dotyczące zobowiązań (-0,81%) oraz w wysokości €1,1miliarda, dotyczące płatności (-0,82%), zostały skrytykowane przez członków parlamentarnej komisji budżetowej, 31 sierpnia, w związku z trwającym kryzysem dotyczącym uchodźców oraz spowolnieniem wzrostu gospodarczego. (Przeczytaj więcej)

Nielegalna imigracja: unijny dokument podróży ułatwi osobom spoza UE powrót do domu

Unia Europejska planuje wprowadzenie standardowego unijnego dokumentu podróży, który przyspieszy procedury zawracania do kraju pochodzenia obywateli spoza UE, przebywających na jej terytorium nielegalnie, bez ważnych paszportów lub dowodów osobistych. Posłowie dostrzegają problemy, jakie wiele państw UE ma z odsyłaniem takich imigrantów w sposób bezpieczny i zgodny z prawem. Projekt zostanie omówiony przez posłów w środę, głosowanie zaplanowano na czwartek. (Przeczytaj więcej)

Ograniczanie biurokracji i zwiększanie funduszy MŚP kreującym zatrudnienie

Rekomendacje dotyczące działań wspomagających małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), takich jak upraszczanie przepisów i ułatwianie dostępu do funduszy, będą przedmiotem debaty w środę, a głosowania w czwartek. MŚP w UE tworzą najwięcej miejsc pracy w sektorze prywatnym, ale trudniej im otrzymać pożyczki i radzić sobie z obciążeniem przepisami administracyjnymi niż dużym przedsiębiorstwom. (Przeczytaj więcej)

© Jarosław Wałęsa 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco