13.12.2012

Parlament Europejski wyraził zaniepokojenie zapowiedzianą przez rząd Izraela budową około 3000 nowych mieszkań na Zachodnim Brzegu. Ogłoszone plany, jeśli zostaną zrealizowane, narażą na szwank wprowadzenie w życie koncepcji współistnienia dwóch państw. W rezolucji przyjętej w czwartek posłowie wezwali do wznowienia bezpośrednich rozmów pokojowych między obiema stronami.

 

Izrael zapowiedział budowę 3000 nowych mieszkań w osiedlach na Zachodnim Brzegu i we Wschodniej Jerozolimie. Zdaniem posłów budowa osiedli podzieliłaby Zachodni Brzeg na dwie części, uniemożliwiając stworzenie sąsiadującego, niepodległego i zdolnego do samostanowienia państwa palestyńskiego. Rezolucja podkreśla, że izraelskie osiedla na Zachodnim Brzegu i we Wschodniej Jerozolimie są nielegalne w świetle prawa międzynarodowego.

Parlament ubolewa nad decyzją rządu izraelskiego o wstrzymaniu wypłaty 100 milionów dolarów palestyńskich wpływów z podatków i wezwał do natychmiastowego przekazania tych dochodów. Według izraelskiego ministerstwa finansów środki te zostały zabezpieczone na poczet zaległości wobec izraelskiej firmy dostarczającej energie elektryczną. Obie strony powinny dążyć do rozstrzygnięcia wszystkich zaległych sporów finansowych przy mediacji Unii Europejskiej.

Parlament potępił oświadczenia Khaleda Meshala, politycznego przywódcy Hamasu, który odmówił uznania państwa Izrael i stanowczo zaprotestował przeciwko jakiejkolwiek obecności izraelskiej w Jerozolimie. Hamas powinien uznać prawo Izraela do istnienia.

© Jarosław Wałęsa 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco