10.05.2016

"15 lat po przystąpieniu do Światowej Organizacji Handlu (WTO), Chiny nie wdrożyły reform koniecznych do otrzymania statusu gospodarki wolnorynkowej. Dlatego nie ma zgody Parlamentu Europejskiego na automatyczne zagwarantowanie im tego statusu.  Tym bardziej, że chodzi tu o obronę interesów europejskich firm i miejsc pracy" - powiedział poseł Jarosław Wałęsa po dzisiejszej debacie w sprawie przyznania statusu gospodarki wolnorynkowej Chinom.

Zgodnie z zasadami WTO, kraje, które wstępują do tej organizacji mogą być uznawane, jako gospodarki nie wolnorynkowe przez 15 lat po przystąpieniu.  W stosunku do produktów z państw nieposiadających takiego statusu możliwe jest nałożenie wyższych niż normalnie ceł, w celu ochrony rynku wewnętrznego przed dumpingiem i nieuczciwą konkurencją. Dla Chin ten okres upływa 11 grudnia 2016. Przyznanie Chinom statusu MES uniemożliwi obronę rynku przed tanimi produktami, sprzedawanymi w dumpingowych cenach, m.in. stalą i wyrobami stalowymi.

Jednocześnie unijne prawo przewiduje, że status gospodarki wolnorynkowej mogą otrzymać państwa, które wypełniają 5 kryteriów, jakimi są m.in poszanowanie prawa własności i niezależna od wpływu państwa gospodarka.

Przed przyznaniem Chinom statusu gospodarki wolnorynkowej, Unia Europejska powinna najpierw oszacować wpływ tej decyzji na miejsca pracy i przemysł, a następnie przyjąć odpowiednie regulacje pozwalające wyrównanie strat i ochronę najbardziej narażonych sektorów. I o takie rozwiązania będzie apelował Parlament Europejski.

"Sprawa nadania statusu gospodarki wolnorynkowej jest bardzo ważna, ponieważ dotyczy obrony naszych europejskich interesów. Nadanie Chinom tego statusu wiąże się z potencjalną utratą w Unii Europejskiej setek tysięcy miejsc pracy, kryzysem branży chemicznej, metali ciężkich oraz branż powiązanych i zalaniu naszego rynku chińskimi produktami. W tym kontekście niepokojąca jest nieobecność posłów PiS podczas tej ważnej dyskusji oraz całkowity brak zainteresowania tą sprawą ze strony ekipy rządzącej" - powiedział Jarosław Wałęsa

  • Źródło : eppgroup.eu
© Jarosław Wałęsa 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco