27.04.2016

Tematy obrad

Migracje: debata na temat realizacji umowy między Unią Europejską i Turcją

Aspekty prawne i demokratyczna kontrola realizacji umowy UE-Turcja w sprawie migracji, będą przedmiotem debaty plenarnej z udziałem pierwszego wiceprzewodniczącego Komisji Fransa Timmermansa i holenderskiego ministra sprawiedliwości Klaasa Dijkhoffa w czwartek rano od 8.30. Posłowie wyrażają wątpliwości co do zgodności porozumienia z prawem unijnym i międzynarodowym i możliwości wprowadzenia go w życie. (Przeczytaj więcej)

Przeszkody "techniczne" blokują utworzenie jednolitego obszaru kolejowego w Unii

Projekt przepisów, które mają znieść przeszkody w tworzeniu jednolitego unijnego obszaru kolejowego, zostanie omówiony i przegłosowany w czwartek. Głównym problemem są różnice między standardami i procedurami kolejowymi w państwach członkowskich. Nowe przepisy obejmują techniczne aspekty "czwartego pakietu kolejowego": interoperacyjność, bezpieczeństwo i kompetencje Europejskiej Agencji Kolejowej (ERA). Ich treść została wynegocjowana przez delegację Parlamentu z ministrami UE w czerwcu 2015. (Przeczytaj więcej)

Rynki finansowe: LIBOR i inne wskaźniki staną się bardziej rzetelne

"Kluczowe" wskaźniki, takie jak londyńska międzybankowa stopa procentowa (LIBOR), wpływające na wycenę instrumentów oraz umów finansowych, których średnia wartość wynosi, co najmniej, €500 miliardów, powinny stać się bardziej rzetelne, kiedy Parlament przyjmie nowe przepisy w czwartek. Celem przepisów jest stworzenie przejrzystego procesu opracowywania wskaźników oraz wyeliminowanie konfliktów interesów, które były przyczyną skandali związanych z manipulowaniem wskaźnikami, w ostatnich latach. (Przeczytaj więcej)

Ochrona interesów dziecka w sporach transgranicznych o prawo do opieki

W środę posłowie będą debatować jak poprawić w Unii poziom ochrony interesów dziecka w transgranicznych sporach między rodzicami o prawo do opieki, w procedurach adopcyjnych i w przypadkach uprowadzeń dziecka przez jednego z rodziców. W debacie wezmą udział komisarz Věra Jourová i minister Jeanine Hennis-Plasschaert (w imieniu holenderskiej prezydencji Rady). W czwartek zostanie przyjęta rezolucja w tej sprawie. (Przeczytaj więcej)

Pracownice domowe i opiekunki: posłowie chcą nadania im statusu prawnego w UE

Pracownicy wykonujący prace domowe oraz opiekuńcze, z których większość to kobiety migrantki, powinni otrzymać oficjalny status rozpoznawany w przepisach prawa pracy w UE, aby wyeliminować przypadki przemytu osób, zmuszania do pracy oraz wykorzystywania, uznali posłowie, w projekcie rezolucji, nad którym zagłosują w czwartek. Uznanie statusu na szczeblu UE powinno przyczynić się do powstania jednolitych przepisów oraz ograniczyć niepewność pracowników i pracę nierejestrowaną, uważają posłowie. (Przeczytaj więcej)

© Jarosław Wałęsa 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco