01.12.2014

We wtorek podczas posiedzenia komisji petycji odbędzie się głosowanie nad rocznym sprawozdaniem dotyczącym działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2013 r. Posłem odpowiedzialnym za ten raport jest Jarosław Wałęsa.

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich zajmuje się rozpatrywaniem skarg, które dotyczą przypadków niewłaściwego administrowania w działaniach instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii. Rzecznik Praw Obywatelskich, Emily O'Reilly, postawiła sobie za cel zmniejszenie dystansu pomiędzy obywatelami a instytucjami UE oraz uczynienie tej instytucji możliwie przystępną i przyjazną. Sprawozdanie zawiera rekomendacje odnośnie ważnych działań podejmowanych na rzecz zwiększenia transparentności m.in. w negocjacjach o Transatlantyckim Porozumieniu o Wolnym Handlu między UE a USA. We wtorek po południu odbędzie się wysłuchanie Emily O'Reilly, która jest jedyną kandydatką na stanowisko Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich i pełni tę funkcję od września 2013 r. Głosowanie w tej sprawie na sesji plenarnej przewidziane jest na grudzień.

Wtorek 2 grudnia, głosowanie nad sprawozdaniem, godz. 10.00, sala ASP 3E2, PE, Bruksela

Wtorek 2 grudnia, wysłuchanie Emily O'Reilly, godz. 15.00-17.00, sala ASP 1G3, PE, Bruksela

Jarosław WAŁĘSA

BRU: +32 (0)2 2845304 - STR: +33 (0)3 88 175304

  • Agata Byczewska, tel:  +32 473 84 10 93
© Jarosław Wałęsa 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco