03.07.2013

W środę Parlament, w tajnym głosowaniu, wybrał Emily O’Reilly z Irlandii na rzecznika praw obywatelskich. Za tą kandydaturą zagłosowało 359 posłów. Rzecznik przyjmuje skargi obywateli na działanie instytucji i organów unijnych.

 

Pani O'Reilly jest pierwszą kobietą na tym stanowisku.

Po wycofaniu się dwóch kandydatów: Markusa Jägere i Alexa Brenninkmeijera (pierwszy - z Niemiec, drugi - z Holandii), ostatecznie w drugim głosowaniu wzięły udział cztery osoby. Podczas trzeciego głosowania, zgodnie z regulaminem, posłowie wybierali między Rią Oomen-Ruijten (Holandia) oraz Emily O’Reilly (Irlandia), które wcześniej uzyskały największą ilość głosów. Dwie pozostałe kandydatury to: Dagmar Roth-Behrendt (Niemcy) oraz Francesco Speroni (Włochy).

18 czerwca sześcioro kandydatów wzięło udział w przesłuchaniach przed komisją petycji, podczas których pytani byli o to, co mogą zaproponować w kwestiach niezależności, przejrzystości i transparentności.

Zgodnie z unijnymi zasadami, rzecznik "gwarantuje niezależność". Zwykle wybory rzecznika są tajne i odbywają się na początku kadencji Parlamentu. Pani O'Reilly została wybrana po tym, jak Nikiforos Diamandouros przeszedł na emeryturę.

Funkcję rzecznika ustanowiono w 1995 roku. Jego zadaniem jest badanie skarg na złą administrację unijną, w tym brak przejrzystości i odmowę wydania dokumentów lub udzielenia informacji.

Linki

Wybory Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich 2013 - strona
http://www.europarl.europa.eu/om....

Komunikat prasowy po przesłuchaniuach publicznych kandydatów (18.06.2013)
http://www.europarl.europa.eu/si....

Nagranie video przesłuchania i porannej sesji
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl....

Nagranie video przesłuchania i popołudniowej sesji
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl........

Ścieżka legislacyjna
http://www.europarl.europa.eu/oeil/.........

Art. 204 - Wybór Rzecznika Praw Obywatelskich
http://www.europarl.europa.eu....

Art. 205 - Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich
http://www.europarl.europa.eu/sides/...

Art. 206 - Odwołanie Rzecznika Praw Obywatelskich
http://www.europarl.europa.eu/sides/...

© Jarosław Wałęsa 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco