09.11.2009

Václav Havel weźmie udział w uroczystym posiedzeniu Parlamentu Europejskiego upamiętniającym 20. rocznicę demokratycznych przemian w Europie. Na uroczystości rocznicowe przyjedzie także 89 młodych Europejczyków urodzonych w listopadzie 1989 roku, kiedy upadał mur berliński, którzy wraz z posłami świętować będą rocznicę narodzin nowej Europy.

9 listopada 1989 runął mur dzielący Europę. Parlament uczci to wydarzenie, które przeszło do historii jako symbol wolności i zjednoczenia kontynentu, pamiętając o tragicznych wydarzeniach w Niemczech, Czechosłowacji, na Węgrzech, w Polsce, Rumunii i w krajach bałtyckich, które zmieniły oblicze Europy.

Europa wychodziła z II wojny światowej przez całe dziesięciolecia. W tym czasie była przez niemal piec dziesiątków lat podzielona żelazną kurtyną. Wprawdzie kraje, które leżały na zachód od żelaznej kurtyny miały różną przeszłość wojenną, ale po wojnie były po tej samej stronie i budowały wspólną przyszłość” – powiedział przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek. – „Jestem w pewien sposób reprezentantem krajów, które pozostały po tamtej stronie. Trochę tak się czuję, a poza tym tak byłem wybierany i to od nich cały czas słyszę. Jednak ja reprezentuję zdecydowanie całą Unię, a to jest symbol, że jesteśmy równi, że wszyscy na równi odpowiadamy za Unię. Wciąż różnimy się stopniem rozwoju, historią, ale to już dzisiaj nie dominuje. Dominuje wspólnota. Zdaję sobie sprawę z tej ogromnej odpowiedzialności, gdyż w tym przypadku po prostu nie wolno zawieść, bo wszyscy będziemy wspólnie pisali europejską historię”.

W środę, 11 listopada, Václav Havel, pierwszy prezydent Republiki Czeskiej oraz Jerzy Buzek, były premier Polski, a dziś przewodniczący Parlamentu Europejskiego, dwaj uczestnicy wydarzeń sprzed 20 lat, uczestniczyć będą w uroczystym posiedzeniu Parlamentu w Brukseli.

Ceremonię poprzedzi debata z udziałem przewodniczącego i 89 młodych Europejczyków urodzonych w 1989 roku i pochodzących ze wszystkich państw członkowskich UE. Dyskusja toczyć się będzie pod hasłem „Co dla mnie znaczy Europa?”.

Przewodniczący Jerzy Buzek otworzy wystawę fotograficzną dokumentującą historyczne wydarzenia pamiętnego okresu przemian systemowych.

Uroczystości obchodów 20. rocznicy demokratycznych przemian w Europie Środkowej i Wschodniej
Bruksela, Środa, 11 listopada 2009 roku

10:00 – 11:30

  • „Co dla mnie znaczy Europa?” – Debata z udziałem 89 młodych osób urodzonych 9 listopada 1989 roku i przewodniczącego Jerzego Buzka (A5G3, sala odsłuchowa: A5G2)

14:30

  • Otwarcie wystawy „1989-2009: Europa, zjednoczona i wolna” przez przewodniczącego Jerzego Buzka, w towarzystwie Václava Havla (łącznik Karamanlis)

15:00 – 16:00

  • Uroczyste posiedzenie PE w sali plenarnej
  • Przemówienie przewodniczącego Jerzego Buzka
  • Projekcja filmu dokumentalnego przygotowanego przez serwis audiowizualny PE
  • Przemówienie Václava Havla
  • Podziękowanie przewodniczącego Jerzego Buzka
  • Hymn Unii Europejskiej
© Jarosław Wałęsa 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco