14.12.2011

„Chciałbym wspomnieć o ważnej dla całej Europy rocznicy. Jutro mija 30 lat od wprowadzenia przez komunistyczne władze Polski stanu wojennego. Zabito, aresztowano i prześladowano wielu ludzi. Ale nie złamano ducha narodu, który osiem lat później zmienił oblicze Europy„, powiedział podczas otwarcia sesji plenarnej w Strasburgu, przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek.

Jerzy Buzek zwrócił uwagę deputowanych na debatę priorytetową. We wtorek rano sprawozdanie z piątkowej Rady Europejskiej złoży przewodniczący Herman Van Rompuy. Ponadto przewodniczący Parlamentu Europejskiego poinformował o tym, że udało się wypracować porozumienie na konferencji klimatycznej w Durbanie. – Nie jest to, co prawda, porozumienie w pełni zadowalające, bo nie określa szczegółów – zaznaczył Buzek. – Pragnę jednak podkreślić, że Unia Europejska i delegaci Parlamentu Europejskiego odegrali ważną i pozytywną rolę w tym procesie. Mieliśmy na miejscu 15 kolegów, delegacja Unii Europejskiej mówiła jednym głosem.

Parlamentarzyści przywitali tę informację oklaskami. W swojej przemowie Jerzy Buzek wspomniał także o tegorocznej 60. rocznicy podpisania Konwencji Dotyczącej Statusu Uchodźców.

- To fundament naszych przepisów azylowych – dodał Przewodniczący. – Definiuje także w prawie międzynarodowym pojęcie „uchodźcy”. Parlament Europejski aktywnie działa, angażuje się w działania na rzecz poszanowania podstawowych praw uchodźców. Braliśmy udział w negocjacjach Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego. Teraz wzywamy, żeby został on w pełni zaadoptowany przed końcem 2012 roku.

Ponadto Jerzy Buzek wspomniał o obozie dla uchodźców w Tunezji. – Pozwolę sobie przypomnieć, że na terenie Tunezji znajduje się obóz dla uchodźców Szusza. Żyją tam uchodźcy z Libii, ale także z innych krajów afrykańskich. Ludzie, którzy nie mogą wrócić do swoich krajów. Mieszkają na otwartej pustyni, pod namiotami. To ponad trzy tysiące ludzi. Unia musi im pomóc – powiedział Przewodniczący.

Jerzy Buzek przypomniał także, że 13 grudnia mija 30. rocznica stanu wojennego w Polsce – Jutro mija 30 lat od wprowadzenia przez komunistyczne władze Polski stanu wojennego – mówił Buzek. - Usiłowano w ten sposób zdławić, powstały zaledwie rok wcześniej, wielomilionowy ruch Solidarności. Władze skierowały wojsko przeciw obywatelom. Zabito, aresztowano i prześladowano wielu ludzi. Ale nie złamano ducha narodu, który osiem lat później zmienił oblicze Europy. Jeśli porównamy jak wygląda Europa, głównie Europa Środkowo-Wschodnia 30 lat później, widać, jaki odnieśliśmy sukces. Bez pomocy krajów zachodnich nie byłoby to możliwe. To nakazuje nam pomóc państwom Afryki, Wschodniej Europy czy też na Bałkanach.

Ponadto Jerzy Buzek przekazał posłom bieżące komunikaty: – Od 1 grudnia, czyli od kilku dni Parlament Europejski zyskał 17 nowych mandatów. To oznacza, że mamy 17 nowych kolegów. Ostatni z nich, osiemnasty z Holandii, dołączy do nas już wkrótce.

  • Źródło : Parlament Europejski
© Jarosław Wałęsa 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco