19.01.2012

Sześciu polskich eurodeputowanych Europejskiej Partii Ludowej zostało wybranych dziś wieczorem na koordynatorów i wicekoordynatorów komisji parlamentarnych PE. Rafał Trzaskowski (PO) pokieruje pracami komisji ds. konstytucyjnych, Tadeusz Zwiefka (PO) pracami komisji prawnej, a Filip Kaczmarek (PO) będzie współodpowiedzialny za prace komisji rozwoju.

Sidonia Jędrzejewska (PO) została wybrana na wicekoordynatora komisji budżetowej, a Jarosław Wałęsa (PO) i Małgorzata Handzlik (PO) utrzymają dotychczasowe stanowiska wicekoordynatorów odpowiednio w komisji petycji i komisji handlu wewnętrznego i ochrony konsumentów.

Koordynator jest głównym rzecznikiem frakcji politycznej w swojej komisji.

Obowiązki koordynatorów i wicekoordynatorów w komisjach:

  • przygotowanie i koordynowanie stanowiska posłów EPL w komisji
  • rozdzielanie zadań wśród posłów grupy, w tym wyznaczanie sprawozdawców
  • reprezentowanie EPL na posiedzeniach koordynatorów komisji, podczas których podejmuje się decyzje o rozdziale sprawozdań, o porządku dziennym komisji oraz omawia problemy polityczne przed pełną dyskusją na posiedzeniu komisji
  • dbanie o dyscyplinę w głosowaniu
  • współpraca z koordynatorami z innych grup politycznych w celu omówienia głosowań w komisji, głosowań plenarnych oraz ewentualnych poprawek

* Grupa Europejskiej Partii Ludowej (EPL), do której należą Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe, jest największą i najbardziej wpływową grupą polityczną w Parlamencie Europejskim skupiającą 271posłów z 26 państw członkowskich UE.

© Jarosław Wałęsa 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco