13.02.2012

Europosłowie wzywają rząd Turcji do zwrócenia zakazanej strefy Famagusty jej prawowitym mieszkańcom oraz wzywają instytucje UE do koordynowania z Europarlamentem starań mających na celu promowanie współpracy z Turcją. 390 posłów do Parlamentu Europejskiego poparło deklarację pisemną w sprawie Famagusty, której współautorami są polscy europosłowie Artur Zasada oraz Lidia Geringer de Oedenberg.

Oświadczenie dotyczy miasta położonego niegdyś w Republice Cypryjskiej, które w sierpniu 1974 r. zostało zajęte przez tureckie siły inwazyjne. Tysiące domów zostało otoczonych drutem kolczastym, a ich mieszkańcy zostali zmuszeni do opuszczenia miasta. Do dziś część Famagusty nazywana przez miejscowych Varoshą jest pilnie strzeżona przez turecką armię.

- Wielką wartością jest wolność i nie wolno nam o tym zapomnieć. Dla nas Polaków jest ona szczególnie bliska. Mam nadzieję, że przyjęte oświadczenie będzie nie tylko wstępem do poważnej dyskusji na forum Parlamentu Europejskiego, ale także zmotywuje Komisję Europejską, państwa członkowskie, ONZ, a przede wszystkim rząd Turcji do ściślejszej współpracy oraz podjęcia dalszych działań w sprawie zwrócenia zamkniętej strefy Famagusty jej prawowitym mieszkańcom – powiedział dzisiaj na sesji plenarnej Artur Zasada.

W marcu ubiegłego roku, Artur Zasada, na zaproszenie Arcybiskupa Chrystostomosa II pojechał na Cypr, aby przekonać się, jaki jest rzeczywisty stan chrześcijańskich kościołów i cmentarzy w zajętej przez wojska tureckie części kraju. Razem z Jarosławem Wałęsą, chcąc zaprotestować przeciwko bezprawnej okupacji miasta, wszedł na teren zamkniętej strefy Famagusty i wbrew prawu międzynarodowemu, pomimo tego, że północna część Cypru stanowi integralną część Unii Europejskiej, został zatrzymany przez tureckich żołnierzy.

Oświadczenie pisemne to nieprzekraczający 200 słów tekst na temat objęty zakresem działalności Unii Europejskiej. Posłowie mogą przygotowywać oświadczenia, jeśli chcą rozpocząć lub powrócić do wcześniejszej debaty na temat objęty zakresem działania Unii.

Pełna treść oświadczenia: http://www.europarl.europa.eu/sides/....

© Jarosław Wałęsa 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco